Naturmangfoldloven og oppdrett i Vedbotn, Porsangerfjorden

Vedbotn 2017

Vedbotn 2017 Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Saken om etablering av oppdrettsanlegg i Vedbotn i Porsangerfjorden har vakt stort engasjement, og ikke minst etter at det ble kjent at anlegget er lagt midt i et gytefelt. Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger har mottatt flere henvendelser fra folk som er svært bekymret for hvordan oppdrettsanlegget vil påvirke fisk og andre arter i fjorden, og hvordan etableringen også har konsekvenser for bevaring av sjøsamisk kultur. Senteret har på sitt årsmøtedrøftet etableringen av oppdrettsanlegget i Vedbotn, og konsekvenser for sjøsamisk kultur langs Porsangerfjorden. Hvordan vil oppdrett påvirke fjordfiske og annen bruk av fjorden, og dermed grunnlaget for sjøsamisk kultur? Vedbotn ligger i Nordkapp kommune, og etableringen er behandlet og godkjent der. I Porsanger var man imidlertid ikke kjent med denne etableringen før den ble omtalt i sosiale medier og aviser.

Det store engasjementet før og etter at det kom et oppdrettsanlegg midt i et gytefelt, har gjort at Sjøsamisk kompetansesenter ønsker å arrangere et seminar med innledere fra beslutningstakere og oppdrettsselskapet Grieg Seafood, samt Porsanger kommune og Finnmarkseiendommen (FeFo). Formålet for seminaret er å få belyst kunnskapsgrunnlaget for etableringen av nevnte anlegg. Siden vi har lokal/tradisjonell kunnskap som et sentralt tema, ønsker vi særlig å få belyst hvordan man har forholdt seg til naturmangfoldlovens paragraf 8 (kunnskapsgrunnlaget). Denne paragrafen slår fast at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal ha grunnlag i både vitenskapelig kunnskap og erfaringsbasert kunnskap, basert også på samisk bruk.

Fra Porsanger kommune og Fefo har vi etter forespørsel fått oppgitt kontaktperson. Nordkapp kommune har også svart positivt, med orientering om at vår mail vil bli besvart så raskt som mulig. Fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark har vi fått beskjed om at saken er til klagebehandling hos Miljødirektoratet, og at de av den grunn ikke kan delta på møter som omfatter oppdrett i Vedbotn før klagen er ferdigbehandlet. Rådgiver i havbruk hos Finnmark fylkeskommune svarer at fylkeskommunen ikke er med i noen programkomité eller arrangør for dette seminaret, og at det vil derfor ikke være naturlig å være med i noen videre planlegging foruten å få en invitasjon når dato foreligger. Grieg Seafood ønsker å orientere om hvilke oppdrettsfaglige vurderinger som ligger til grunn for etableringen i Vedbotn, og hvordan fisk, miljø mm overvåkes under drift. Vi håper det lar seg gjøre å arrangere et seminar innen utgangen av februar med nevnte adressater til stede, med sikte på å få belyst kunnskapsgrunnlaget for oppdrettsanlegget i Vedbotn. Vi anser det som svært viktig å få fram all tilgjengelig kunnskap om denne etableringen. Det vil kunne styrke videre forvaltning av fjorden, inkludert medbestemmelse fra berørte parter, og inngå i vurderinger av hvilke konsekvenser et oppdrettsanlegg vil ha for sjøsamisk kultur og hvordan sjøsamiske interesser kan ivaretas.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags