Seawalken i Porsanger til i overkant av 30.000.000,- i tillegg til arbeidskapital for å lande flere anløp og et ukjent inntektsgrunnlag gjør saken naturlig nok til et delikat tema for enkelte, spesielt om man legger prestisje i prosjektet framfor fornuft.

I 2013 ble en slik seawalk tatt i bruk i Geiranger. Kostnaden pr anløp for cruisenæringa ligger der på 75.000 kr for å benytte seawalk mot ca 35.000 kr ved hjelp av skyssbåter. Dermed viser det seg at skyssbåter er foretrukket blant cruiseselskapene.

I Porsanger vil kostnaden pr anløp ligge på 80.000 kr for cruisenæringa. Dermed er det naturlig å sammenlikne oss med tilsvarende operasjoner i Geiranger (og kanskje vurdere å investere i skyssbåter framfor seawalk om prosjektet absolutt skal gjennomføres).

I Geiranger har seawalken om lag 30 anløp i året. For at de skal håndtere det tilsvarende låneopptaket vi er villige til å ta i Porsanger er det nødvendig med minst 60 anløp. Når kapasiteten til en seawalk er en (1) snuoperasjon i døgnet har vi altså behov for ett anløp pr dag i hele juni og juli bare for å gå i null. Da har vi ikke tatt hensyn til kostnadene med å finne disse cruisebåtene, for de kommer ikke av seg selv. Det er her arbeidskapitalen kommer inn i bildet og spørsmålet om hvem som skal forvalte midlene.

Kostnadene til strømforsyninga til skipene er heller ikke tatt med i regnskapet. Her er det snakk om store dimensjoner både på kabler og kranarrangement som er nødvendig for å heise kablene om bord i skipet, en teknologi som pr juli 2016 fortsatt er under utvikling ifølge sjefen sjøl, Arthur Kordt. Det finnes altså ikke løsninger for landstrømmen flere av skipene er avhengige av. Ny teknologi har ingen historie for å være rimelig. Hva dette vil koste vet vi heller ikke.

Kommuneøkonomien tåler ikke større låneopptak på gitt tidspunkt. Før vi kan tilrettelegge for andre skuter må vi først få vår egen opp å gå!

Hans Magnus Thunestvedt, Tverrpolitisk liste i Porsanger

 

Jeg personlig vil på generelt grunnlag gå veldig langt i å advare mot et låneopptak i denne størrelsesorden. Når det i tillegg er snakk om å kjøpe seg utgifter er jeg enda mer sikker i min sak. Kommuneøkonomien tåler ikke større låneopptak på gitt tidspunkt. Før vi kan tilrettelegge for andre skuter må vi først få vår egen opp å gå!