Sp og Geir på villspor med uspiselig valgflesk

VEKST: Senterpartiet vil at bergverksnæringa skal bli en vekstnæring.

VEKST: Senterpartiet vil at bergverksnæringa skal bli en vekstnæring. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevNussir og kampen videre.

Trekker SP-Geir et "EDL-kort"?

I kampen om velgerne håper jeg Geir ikke trekker EDL-kortet med sitt leserinnlegg: "Gruvevirkomhet i Finnmark - særlig hva gjelder Nussir-Repparjord. 

I gruppa "Repparfjord- Nei til dumping i sjø"  lenkes en "valgkamp-flyeren" fra SP -  av en SV-politiker.

I alle år har medlemmer på sosiale media fritt ytret seg mot Nussirs plan om dumping i sjø. Dog stort sett fri for politisk "flesk og bacon"

Så skjer det at et parti som vil på tinget for Finnmark blir sponset med spalteplass i avisa og av en SV-politisk motstander med lenke i sosiale media til et offentlig debattinnlegg.

Avklarende retning i Nussir-kampen.

En videre retning for Nussirkampen er avklarende med: 

Kampen mot dumping i Repparfjorden er en kamp for menneske- og urfolksrett - og en miljøkamp.
 

Ta det fra begynnelsen Geir.

1) Som svar på ditt spørsmål og kritikk av meg om;

a) ...." - hvorfor kritikeren (jeg - av din "nye vei") som ikke gjør annet enn å kjøre frem gjengangeren om at det er urbefolkningsretten som skal ordne opp"

og

b) " - Hvis det er så enkelt, hvorfor har ikke de som i årevis har henvist til ILO-konvensjoner og FN SP-traktat av 1966 artikkel 27 ikke nådd frem på dette vis tidligere?

blir for lesere kjent EDL-retorikk. Er SP og du og fisker bortfarne Kystpartister?

En kritikk jeg ikke kan stå uimotsagt.

Jovsset Ante-dommen har i to rettsinnstanser vist at det nå endelig er mulig med gjennomslag for folke- og urfolksrettslig løsning. ørst prøvd i norske domstoler.

Vi venter selvsagt på H-retts kjennelse - ja nettopp: "På han Statens" anke.

Storskuffet av SP

Derfor er jeg storskuffet for at også SP fortsatt ikke ser rettslig og folkerttslig fakta, men heller velger den populistiske "grønne skinnegangen", og velger bort menneskeretts- og urfolksrettsperpektivet.

Greit å vite - og greit å forholde seg til.

Også til valget.
 

Retten til fiske.

2) Geir -om du legger godviljen (din politiske, folkelige og kunnskapsmessige) til min folkelige skrivemåte for §29 i Finnmarkloven: "retten til fiske...dersom noen med rettslig interesse krever det", bygger det på kunnskapsfakta om at (Finnmarks)kommisjonen må få fremmet slikt/slike (kollektive) krav fra " slike Almenninger"

- feks "Kvalsund Sjøeierlag/Almenning" for behandling som "for første gang"

Selv kommisjonsleder Jon Gauslå har for åpen mikrofon anmodet om det.

Jeg kan forsikre deg Geir om at det selvagt blir gjort nå bl.a. sfa. nettopp Jovsset Ante-dommen.

3) At SP heller argumenterer med "grønn-skinne" i å forhindre at Nussir blir reaalisert har jeg selvsagt repekt for det.  Men skivebom.

At jeg retorisk kaller det forskjellige typer (valg) flesk - det henger sammen med min viten om "de ekle valørene av kampflesk for stemmer"

4) Jeg er imidlertid ikke (så) blendet og godtroende at jeg velger å tro på at SP vil kunne utrette "det underet" at AP som partner - bukse- eller ringforlovet - blir med på å "stanse Nussir med avgifts-og pliktkostnadene du skisserer - og lover.

Det er jul en gang i året. 

Å dra velgere på julenissetur til valget - ja se det: Noen vil kanskje hoppe i sleden merket "NY strategi - ny vei".  Jeg argumentere mot SP`s "valg-shopping tur"

Å holde fast ved.

Vi som kjemper mot Nussir-dumpinga skal selvsagt holde fast ved "menneske- og urfolksretten" med rettlige krav,

bl.a. med at krav reises i.m.a. FL`s § 29, samt krav om "Oppsettende virkning"

Jeg sier endog:

Ikke gjør som Geir sier.

Kjære dere og alle oss om kjemper mot dumping i Repparfjord: "Ikke gjør som Geir sier"

Ingen deler av  Sps "en ny vei" er farbar.

Argumentet om at "Ingen av disse /Finnmarkloven og ekspl. §29,, ILO og SP-27) argumentene har nådd fram" er kun et ille luktende EDL-kort.

Geirs konklusjon: "Altså stopper NUSSIR opp slik det er planlagt (med SP-løsninga) Noe om kun er valgflesk.

Argumentene er i beste fall intet annet enn "komme her-og komme her" - med at dumpingsmotstandernes utrettlig arbeider er forfeilet.

En så saftig og rå kritkk av  alle som i årevis siden 2010-12 har stått på barrikadene med;

Nei til dumping i sjø.
 

Avklarende spørsmål.

Mitt avsluttende spørsmål er hva SP har utørt siden EU`s Vanndirektiv ble implementert i norsk lovgifvning alt i 2006? - "Det er forbudt for tiltakshaver(Nussir) å redusere vannkvaliteten (I kystvannet Repparfjord)

Hva utførte SP i Stolteberg II (AP, SV og SP) der Nussir- Helga og Giske ble gitt "grønt tut-og.kjør-lys" fra SP (og SV- kollegaene?
 

Opportunt av SP?

Avslutningsvis blir det for oss som sier Nei til dumping i sjø opportunt av SP nå å komme syklanes med valgflesk. 

Særlig sett i perspektiv med "SP`s- nothing" som støtte for vår kamp i fem-seks samfulle år.

Rettigheter - menneske- og urfolksretten - er for svært mange med respekt å melde viktig - endog viktigst for disse i Nussir-kampen, der miljøkampen også er med.

Kanskje burde du - som lærer - heller gitt innspill og

"et argument som tilskudd til" i stedet for kjepphøye og belærende: "Sp viser en ny vei".

Som tilsvar på min kritikk av din ytring, nagler du "SP`s-nye vei" som saliggjørende,

og "vår vei" som forfeilet.

Den "grønne linje ikke nok"

Den grønne linje alene er ikke tilstrekkelig å regne med.

Det er og blir - den rettslige avklaringa - med menneske og urfolksretten som fundament - som står seg.

Av overnevnte grunn står "han Staten" i rettslig knipetak" - og dveler med endelig driftskonsesjon til Nussir. Jamfør også et vente av ESA-anken om Vanndirektivet og HR-anken av Jovvset Ante-dommen.

En sum - så stor - at SP`s "Nye vei" - kun med avgifter - og uten folke- og urfolksretten er og blir - uspiselig valgflesk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags