Regionreformen: Mitt punktum

– Å reformere betyr altså å endre til det bedre. Hva, hvor og for hvem - til hvilken tid og til hvilke oppgaver er lite eller delvis gitt til kunnskap, skriver Helge Nicolaisen.

– Å reformere betyr altså å endre til det bedre. Hva, hvor og for hvem - til hvilken tid og til hvilke oppgaver er lite eller delvis gitt til kunnskap, skriver Helge Nicolaisen. Foto:

Av

– Jeg skulle gjerne ønsket at jeg kunne bidratt mer, men jeg innser at det ikke går, skriver Helge Nicolaisen.

DEL

LeserbrevDessverre vil ikke helsen være med meg selv om hodet vil skrive. Siden jeg har vært svært delaktig i debatten ønsker jeg å legge mitt eget punktum.

Det har vært en interessant reise, store motsetninger, frustrasjon - tilløp til raseri og harde ord. Det har også vært kjærlighet, stolthet, forbrødring og engasjement.

Jeg skulle gjerne ønsket at jeg kunne bidratt mer, men jeg innser at det ikke går.

Jeg ønsker å takke Randi Karlstrøm for initiativet, en enorm stå på vilje og et brennende og stort engasjement. Jeg kan ikke annet enn å gi deg av min dypeste takknemmelighet. Uten mennesker som er villig til å stå i front kommer aldri samfunn videre.

I samme øyeblikk vil jeg også takke Børre St. Børresen for gode debatter. Selv om vi er grunnleggende uenig i denne saken - vil jeg gi deg en stor respekt. Så langt jeg kan se har du holdt jeg innenfor sak og kjerne og så langt jeg har lest - ikke sagt eller gjort noe galt. Det er fint å kunne være uenig, kjøre debatt uten å bli sinte på hverandre.

Så til mitt punktum:

Det vil seg altså ikke helt. Det er brist i mellom nivåene i folkestyret og ansvarlig Statsråd kaller inn til møte i fellesnemda.

Monica Mæland utfører sine plikter og fullfører dermed stortingets vilje. Som lydhør pianist spiller hun til noter gitt fra landets øverste folkevalgte organ.

På den andre siden sitter Finnmark fylkes fylkesordfører med folkets vurdering. Hennes noter er også gitt - og situasjonen er mildt sagt fastlåst.

Jeg har bevist valgt bort å bruke ordet tvang - fordi kompetanseutledningen i alle sammenhenger kommer i fra øverste organ. Men, at det er bruk av makt er ikke tvilsomt - begrepet instruksjon eller instruere er både passende og korrekt.

Jeg har i alle sammenhenger satt fokus på strukturelle endringer, hvordan maktbalanse flyttes og hvordan folket lengst i nord vil bli regionreformens tapere (min vurdering). Fra mitt ståsted har jeg aldri vært i tvil om at reformen fullfører en statlig overstyring der større robuste enheter med flere fulltidspolitikere og tunge administrasjoner demonterer samfunnets ulikhet og bidrar til enhetskultur.

Det vil være urett og påstå med absolutt at dette er feil, fordi verken jeg eller andre kan forutsi langtidsvirkningene av reformens fremtid - men at endringen vil skape et annerledes samfunn, det er jeg rimelig sikker på.

Hva som enn skjer - ta vare på de 9 punktene jeg legger med i denne ytringen.

  • Finnmark er Norges fremste kulturbærer. Gjennom hundrevis av år har nordkalotten utviklet sameksistens, forbrødring både i egen nasjon, så vel som til naboer i øst og i sør.
  • Finnmark er kontrastenes land med sine 8 årstider
  • Finnmark er reiseliv, midnattssol og mørketid
  • Finnmark er en svært viktig bidragsyter av råstoff både innenfor kjøttproduksjon, fiskeri, havbruk, og petroleum.
  • Finnmark er et varemerke for ren natur, og for rene ferske matprodukter.
  • Finnmark er annerledes, en nasjonalskatt for både Norge og Europa.
  • Finnmark er Finnmark. De tre stammers samfunn med samer, kven og Nordmann.
  • Finnmark er midnattssolen, nordlyset, eventyrlandet og annerledes-samfunnet.
  • Finnmark er Norges egen fugl Føniks - som har reist seg fra asken og glitrer i nordlysfarger for hele nasjonen.

Å reformere betyr altså å endre til det bedre. Hva, hvor og for hvem - til hvilken tid og til hvilke oppgaver er lite eller delvis gitt til kunnskap.

Så til saken: hva er en fellesnemd og hvilke maktstruktur er satt til endring.

I denne sammenhengen finnes det 3 typer makt: Politisk makt, økonomisk makt og selvfølgelig også ideologisk makt.

Makt kan utøves direkte i tvangs- og beslutningssituasjoner og også indirekte gjennom symboler, institusjoner og sosiale strukturer. Makt er dermed evnen til å nå et mål, og dermed skape en virkning.

Det ligger fire områder på bordet i denne saken:

- Direkte makt som utøves på beslutningsarenaen.

- Indirekte makt som berører adgangen til beslutningsarenaen.

- Bevissthetskontrollerende makt eller usynlig kontroll.

- Og til slutt institusjonell makt eller med andre ord – Rammeverket.

Det er en kjent sak at Finnmark fylke er satt til mindretall i fellesnemd. Det vil enkelt bety at dagens Troms fylke kan bruke makt og instruksjon.

La oss se litt på fellesnemdas mandat.

Jeg referer kun de tre første kulepunktene.

Fellesnemnda skal:

a) Bestemme alle nødvendige forhold vedrørende sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til etablering av en ny fylkeskommune.

b) Bestemme politisk og administrativ organisering i den nye fylkeskommunen, samt plassering av de ulike enhetene og funksjonene.

c) Forberede nærmere utforming av modell for politisk organisering og reglement for den nye fylkeskommunen.

Jeg vil på ingen måte legge fram påstander om at fylkespolitikerne i Troms er dårlige mennesker, eller at de vil Finnmark vondt - rett og slett fordi det er feil.

Våre naboer i Troms er gulle-gode og flotte mennesker som vil samfunnet vel, det er ikke tvilsomt i det hele tatt. Det er heller ikke her min bekymringer er.

Men, det er et faktum at de fremfører en politikk som er nedarvet i gjennom generasjoner for nettopp Troms fylke - på samme måte som Finnmarks folkevalgte har fremført sin politikk for og fra nettopp Finnmark.

Min stemme har ingen offentlig verdi, ei heller verdifull kompetanse - men jeg er opptatt av bærekraftige samfunn og ivaretakelse av både kultur og samfunnsbalanse.

Å avkle en regionalt folkestyre - og dermed i praksis legge Finnmark fylkeskommune sitt politiske arbeid i mindretall i fellesnemd mener jeg blir å begå en stor urett.

Jeg skal på ingen måte blande meg borti det valg Finnmark fylkeskommune skal gjøre i desember, men å gi fra seg alle delene av nåværende fylkes maktstrukturer føles for min del veldig galt.

Igjen - det handler ikke om å kaste stein. (Tro meg i alle fall på det)

Det handler for min del om utviklet politikk gjennom generasjoner som plutselig skal settes til avstand.

Det handler også om respekt for innbyggerne, livs-arv og verdier.

Jeg har ikke krefter til å være med i debatten - jeg skal avslutte der jeg begynte med min ytring av 22.6.2018: «Regionreformens fall»

Jeg gjentok mine synspunkter i nettavisen i september.

«La oss her i Nord-Norge prøve å finne sammen i lag, se om det gagner både oss og landsdelen og ikke minst gi oss respekt. Skulle vi ikke lykkes med det - ja, da kan vi om mulig takke oss selv.»

Jeg håper Finnmark forblir, jeg tror det er det riktige valget - jeg har ingen fasit, men ser med uro på at det gjøres forsøk på å skape likhet - der det i dag er ulikhet.

I min verden er det ulikhet som skaper innovasjon, det er ulikhet som skaper samfunnssikkerhet og det er ulikhet som skaper toleranse.

Da gjenstår det bare å ønske hver og en - en fin førjulstid, en god jul og et godt nytt år når den tid kommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags