«Firerbanden» har talt: Det blir ingen endring på oppdelinga av landet i 11 regioner, og flere tusen årsverk blir flytta til de nye regionene sier Monica Mæland ifølge NRK.

De tror altså at Stortinget gjennom vedtak kan tvinge tusenvis av mennesker ut  av Oslo, til Gud vet hvor, men mest sannsynlig til noen få av de 11 nye regionsentra  i Norge. Fellesnemnda i Viken har f. eks. bestemt at deres politiske senter skal ligge nærmest mulig grensa til Oslo.

Stortinget har ingen lovlig mulighet til å gjøre dette, da det vil bryte med alle regler i arbeidslivet. Det er mennesker som mest sannsynlig er godt etablert der de bor i dag. Tvang er blitt gjennomgangstonen i «firerbandens» politikk, tvangsflytting av folk, tvangsammenslåing av fylker og kommuner med mere. De hører ikke på sitt eget folk, og folks lokalkunnskap  blir nærmest latterliggjort.

Demokratireform sier «firerbanden». Nå har de jaget hundrevis av kommunestyre representanter på gata allerede, og nå står nærmere 150 av ca. 780 fylkestingsrepresentanter for tur. Altså ca. hver 5. representant må forlate skuta. Store områder i Norge vil nå bli uten egen folkevalgt stemme, og hvem rammes ? Selvsagt områdene utenfor regionsentrene over hele landet som mister sine  talsmenn og kvinner. Og dette er de frekk nok til å stå på TV og si vil føre til mere demokrati. Sludder. Tyngdeloven har bare forsterket seg i etterkrigstida, og brukes nå mye heftigere enn før. Så innbiller «firerbanden» seg at den vil opphøre dersom de slår sammen fylker.  Kampen for båt-, buss-, fly-, og fergeruter utenom regionsentrene vil bli enda tøffere enn nå. Det samme gjelder grunnskole-, VGS- og generelle helse- og velferdstilbud. Tyngdeloven vil surre opp i hodet til elitepolitikere, elitebyråkrater og elitelobbyister slik at sentraliseringa får utmerkede levekår.

Og lese avtalen mellom Krf og de 3 andre er som en middels ungdomsskolestil om hva jeg skal bli når jeg blir stor, drømmer ofte uten substans i virkeligheten. Det finnes ingen oppgaver de nevner som er stor nok til at dagens fylker ikke kan gjøre de. Det ser ut til at «firerbanden» har glemt at fylkene hadde ansvaret for sykehusene til 2002, en formidabel oppgave, og de gjorde den oppgaven minst like godt som dagens oppstykkede høytlønte direktør- system, utenfor enhver demokratisk kontroll.

Fellesnemda mellom Aust- og Vest-Agder består av 11+11, enda V-Agder har nesten dobbelt så mange innbyggere  som  A-Agder. I vanskapningen Viken som består av Buskerud, Akershus og Østfold, har Buskerud og Østfold flertall i fellesnemda selv om Akershus har flere innbyggere enn de to til sammen. Troms og Finnmark har omtrent samme forhold mellom befolkninga som Agderfylkene. Hvorfor denne store forskjellsbehandling som Finnmark er utsatt for ? Først 19-17, så 19-9 og tilslutt 19-0. Så hånlig og arrogant har MM behandlet oss. Det er helt uakseptabelt og respektløst å bli behandlet sånn av flertallet på Stortinget. Og hva har de andre 9 regionene, med noen hundre tusen hver, og stille opp mot ca. 2 millioner i Oslo og Viken når vi vet at kampen om gjenvalg av populistiske, politiske broilere vil overskygge en politikk som gagner hele landet ? Troms og Finnmark vil  i utstreknig bli større enn avstanden mellom Stockholm og Bergen, og like stor, om ikke større vil avstanden mellom befolkningen og regionpolitikerne bli, snakk om avdemokratisering av landet.