Et meningsfylt liv også etter fylte 67 år?

Det er en selvfølge at man gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker, også etter fylte 67 år.

Det er en selvfølge at man gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker, også etter fylte 67 år. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er en gledelig nyhet at det 30. juni ble offentliggjort at Eldre- og folkehelseminister vil sikre at personer med rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får beholde denne også etter fylte 67 år.
Personlig finner jeg det merkelig at vi måtte komme helt til 2019, før noen så behovet for at dette videreføres også etter denne alderen, siden der er viktig å skape trygge og forutsigbare rammer rundt tjenestetilbudet til personer med store og langvarige behov.

Det sendes nå ut et forslag på høring om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse til også å gjelde personer over 67 år som allerede har fått innvilget ordningen om BPA.
Alle kan avgi høringsuttalelse, og høringsfristen er satt til 25. oktober 2019.
Dette er et steg i riktig retning, for fremtidens samfunn.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud som gjør at personer med funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv, og med bakgrunn i i Høyres eldrereform, «leve hele livet» er det naturlig at BPA videreføres, så lenge man har behov for det, uavhengig av alder.
Dagens og fremtidens eldre lever lenger, og at mange har både 20 og 30 år som "friske" pensjonister foran seg.
Det er derfor en selvfølge at man gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker, også etter fylte 67 år.

Hammerfest Høyre er glad for at denne saken nå kommer på høring, siden tryggheten for de som har rettighetsfestet BPA er viktig å kunne beholde, uavhengig av alder på bruker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags