Gå til sidens hovedinnhold

«Det langsiktige målet bør være å gjenopprette en bataljon på Porsangmoen, der man i innledende fase oppretter en mekanisert kompanistridsgruppe med tilhørende materiell og eiendom.»

Artikkelen er over 4 år gammel

– Som Finnmarking er jeg svært tilfreds at Fremskrittspartiet i Regjering setter fokus på hvilket forsvar Norge skal ha og hvordan Forsvarets skal innrettes fremover, skriver Begnt Rune Strifeldt (Frp) i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det norske Forsvaret har vært nedbygget under tidligere Regjeringer og vår forsvarsevne var sterkt redusert i 2013, etter de siste åtte årene med de rødgrønne i regjeringskorridorene. Deres militærpolitiske strategi om å forsvare Norge fra Lyngen og sørover stod ved lag, og alt nord for Lyngen kunne overlates til fienden.

Som Finnmarking er jeg svært tilfreds at Fremskrittspartiet i Regjering setter fokus på hvilket forsvar Norge skal ha og hvordan Forsvarets skal innrettes fremover. Dette er noe vi fra Finnmark FrP har jobbet aktivt med og vi ser nå konturene av en storstilt styrking av forsvaret i Finnmark. Vi vil fortsette jobben for styrke militær tilstedeværelse i Finnmark og at den nye landmakten blir best mulig for Finnmark. Det er tydelig at vi er blitt hørt i kravene og den nye langtidsplanen legger nå opp til at vi skal forsvare Norge fra russergrensa og sørover, og ikke bare fra Lyngen og sørover slik som tidligere.

Forsvaret er en av budsjettvinnerne i FRP/H regjeringen. I år vil regjeringen bruke 50,9mrd til Forsvar. Der Senterpartiet og Arbeiderpartiet brukte 1,4 prosent av BNP til Forsvar mens de satt 8 år i Regjering, har Fremskrittspartiet vedtatt at man skal opp på NATOs 2% mål.

De økte rammene gjenspeiles gjennom at Hær og HV i nord omsider har fått midler til vedlikehold av både materiell, kjøretøy og utstyr. Satsningen på Forsvaret i nord har også bidratt til at vi har hatt de to største øvelsene i Finnmark på 60 år under dagens regjering. Øvelse Joint Viking 2015 og Joint Viking 2017 med hhv 5500 og 8500 involverte.

Disse bidro til at når Brigader Aril Brandvik fremla studien for organisering av vår fremtidige hær og HV. Her ble det innledet med at erfaringene man har oppnådd ved å omsider igjen kunne ha større øvelser i nord, er behovet for en gjenoppretting av permanente hærstyrker i Finnmark.

Landmakts utredningen konkluderer med behov for etablering av en panserbataljon i Finnmark og Porsanger. Den konkluderer også med behovet for gjenoppretting av Finnmark Landforsvar. Helt i tråd med FrPs forsvarspolitikk. Samtidig har regjeringen fremlagt det øvrige Forsvarets langtidsplan hvor man har vedtatt å styrke GSV med en jegerbataljon, og at ledelse for all alliert øving i Norge skal skje fra Finnmark og Alliert Treningssenter i Porsanger.  

Det langsiktige målet bør være å gjenopprette en bataljon på Porsangmoen, der man i innledende fase oppretter en mekanisert kompanistridsgruppe med tilhørende materiell og eiendom.

Fremskrittspartiet og dagens regjering er Finnmarkingenes sikreste garantist for at de fagmilitære planene blir fulgt opp med penger slik at forsvaret kan gjenoppstå i Finnmark etter tiår med rødgrønn demontering i Porsanger og Sør-Varanger. Vi deler altså ikke Jonas Gahr Støres syn, når han så sent som i april 2015 uttalte til NRK Finnmark at han ikke ønsker økt militær tilstedeværelse i Finnmark.

Dersom du ønsker tydelig oppbygging av Forsvaret i hele Norge, så er Fremskrittspartiet det riktige valget.
Godt Valg!

Kommentarer til denne saken