Gå til sidens hovedinnhold

En mer opplysende debatt

Artikkelen er over 2 år gammel

Det stemmer at jeg er skeptisk til folkeavstemningen, pengebruken – og at jeg er bekymret for Finnmarks omdømme.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et intervju i iFinnmark den 17.04.18 ble jeg bedt om å kommentere noen forhold omkring sammenslåingen mellom Finnmark og Troms. Der kom det klart frem at jeg var kritisk til å bruke penger og ressurser på en avstemning som ikke vil kunne få noen betydning, da vedtaket om sammenslåing allerede er gjort av to ulike storting med et betydelig flertall.

Ett av mine poeng var også at jeg opplever debatten frem til nå som fordummende, preget av følelser og en retorikk jeg tror mange opplever som lite opplysende. Tilsvaret fra fylkesordfører Ragnhild Vassvik til iFinnmark 18.04.18 og hennes leserinnlegg i flere aviser i Finnmark, mener jeg med all tydelighet viser at jeg har rett. Vassvik og andre motstandere av sammenslåingen har i liten grad ønsket, eller evnet, å diskutere hvordan vi som politikere kan jobbe til det beste for hele Finnmark i en situasjon der sammenslåingen mellom fylkene allerede er vedtatt.

Debatten har heller vært preget av karakteristikker og hvilke motiver meningsmotstanderne har. Karakteristikkene Vassvik har av meg i sine innlegg kan jeg leve med, men jeg forstår ikke hvordan slike karakteristikker bidrar til å opplyse debatten. For alle de som skal ta stilling til sammenslåingen i folkeavstemningen, håper jeg derfor at debatten fremover i større grad vil vært knyttet til innholdet i sammenslåingen, hvordan vi sammen kan arbeide til det beste for Finnmark, og hva Vassvik er tilført av ny informasjon etter at hun selv skrev under avtaleutkastet om sammenslåingen.  

Vassvik trekker frem den positive utviklingen som har vært i den videregående skolen. Utviklingen har definitivt vært positiv. Det jeg er undrende til, er hun tar dette til inntekt for eget syn, og tydeligvis mener at utviklingen ene og alene skyldes vedtakene vi som fylkespolitikere har fattet. Vi ligger fortsatt på bunnen av fylkeslistene når det gjelder gjennomstrømning.

Å angi forbedringene for gjennomstrømningen i prosent, vil derfor ikke fortelle noe annet enn at situasjonen er bedre. Det er bra med framgang, men jeg skjønner ikke hvordan utviklingen kan tas til inntekt for motstanden mot sammenslåing mellom Troms og Finnmark. Vi burde heller være mer raus og opptatt av å takke og anerkjenne det arbeidet som gjøres blant ansatte i skoleadministrasjonen (FFK), blant rektorene, lærerne, elvene og andre som er tilknytte de videregående skolene. Det er disse som har vært vist vilje og evne til å omstille seg og tenke nytt. Jeg mener også at nasjonale tiltak har hatt stor betydning.

Vassvik avslutter med å oppsummere tre forhold som hun mener vil føre til en svekkelse av Finnmark. Å endre representasjonen (til Stortinget) vil bare kunne skje gjennom vedtak i to ulike storting. Å hevde at Finnmarks representasjon vil bli svekket, vil derfor i så fall være avhengig av at to storting ønsker å endre Grunnloven. Nominasjonen til Stortinget og Fylkestinget er avhengig av hvor dyktig politikerne som ønsker nominasjon oppleves i de ulike partiene.

Å mene at Finnmarks representasjon står i fare for å bli svekket, og at vi vil mister innflytelse og makt, fremstår derfor som ytringer og meninger, eller at man har liten tro på politikerne fra Finnmark. Men vi er enige i at det på samme måte som i dag vil bli viktig å sørge for en representasjon i det fremtidige fylkestinget som både gjenspeiler befolkningens geografiske og samfunnsmessige sammensetning. 

Jeg mener fortsatt debatten vil være tjent med at den blir mer opplysende, at også andre enn sentrale posisjonspolitikere engasjerer seg. Vi bør også i større grad lytte til næringslivet, kommunene og andre som ser mulighetene ved en sammenslåing. Sammenslåingen er ikke en del av sentraliseringsdebatt, den har pågått i mange år og er et svar på de utfordringen og de trendene vi som politikere i Finnmark er underlagt.  Vi vil nå være best tjent med at vi viser vilje og evne til å ta de mulighetene en sammenslåing vil gi, og at vi viser at vi er i stand til å gjennomføre de vedtakene Stortinget har pålagt oss.

 

Kommentarer til denne saken