Mange i Finnmark er forbannet over at andre har en mening om at fylket kan torpedere regionreformen for hele landet.

Drøyt 30.000 nei-stemmer i Finnmark kan bli steinen som velter hele regionreformen, hvis ikke Stortinget står fast.

Det vil være synd fordi det ødelegger hele prinsippet for reformen, nemlig at man skal etablere store nok regioner (280.000 innbyggere) slik at de kan få ansvar for oppgaver som i dag ligger hos staten. Uansett hvor flinke finnmarkinger er, så vil 76.000 innbyggere være for lite til å få samme oppgaver som de andre regionene.

I et debattinnlegg på iFinnmark går SV-politiker Hans Roald Johnsen til hardt angrep på mine kommentarer, og mener at de er direkte uforskammet. Så kommer han med en serie irrelevante sammenligninger med Kristiansund, angivelig fordi det er min hjemkommune (det er det ikke – mine foreldre flyttet fra byen da jeg var to år).

LES OGSÅ: Stavrum har i flere artikler harselert over Finnmark. Å ha et slikt bilde av sine egne landsmenn er direkte uforskammet

Johnsen bommer fordi han feiltolker hva jeg egentlig skriver og mener. Jeg har ingenting imot finnmarkinger. Ikke harselerer jeg over befolkningen heller. Men jeg har en klar oppfatning av at regionreformen er bra, og jeg advarer mot at 33.000 nei-stemmer i Finnmark skal få diktere resten av landet. Det er respektløst!

Så er det riktig at jeg harselerer over politikere som prøver seg på enkel hersketeknikk som at alle i Oslo drikker kaffe latte og sitter på kontor og synser. Selv er jeg født i Kristiansund, oppvokst i Bergen, så Kristiansand og har bodd omtrent like lenge i Bergen som i Oslo. Min erfaring er at folkevettet er nokså godt fordelt i hele landet, og at man ikke blir noe smartere av å drikke svart kaffe fremfor andre varianter.

Mitt enkle poeng er at også Finnmark vil dra nytte av at oppgaver flyttes fra Oslo og ut til regioner under folkevalgt styre. Det som er bra for resten av Norge kan være bra for Finnmark også.

PS: Johnsen gjør et nummer av at også andre fylker har mange kommuner, og at det kan være fornuftig å gjennomføre fylkes- og kommunesammenslåinger andre steder. Det er jeg helt enig i, så der ser virkeligheten lik ut fra Johnsen og mitt kontor. Og så skal det nevnes at da Danmark gjorde en stor kommunereform, så sparte man i snitt 10 prosent av kostnadene til byråkratiet. Det er penger som kan komme innbyggerne til gode i form av bedre tjenester.