Oppsto en spesiell situasjon i fylkesutvalget: Politikere og styret må danse sammen!

Av
DEL

LeserbrevI fylkesutvalget i Finnmark 17. september oppsto det en interessant situasjon når det skulle oppnevnes ny styreleder i Dansearena nord. Det ble lagt fram et forslag om å utsette saken. Forslaget fikk 5 stemmer, og saken ble avgjort med fylkesordførers dobbeltstemme. Begrunnelsen for utsettelse var en manglende prosess rundt kandidater og denne posisjon var så viktig så dette måtte vurderes nøye. Jeg er helt på linje med flertallet i fylkesrådet at dette er en viktig oppgave. Så viktig at et styre med riktig kompetanse på plass fort. Dette for å utnytte ambisjonene i den nasjonale kulturpolitikk og ivareta Dansearena nord sine interesser best mulig.

Kulturpolikk og kultursaker har dessverre ikke så stor plass i det offentlige ordskiftet. Ofte er det konsensus rundt disse sakene. I streamingen fra fylkestinget fikk vi informasjon om at det også i denne saken var enighet rundt de ambisjoner som Dansearena nord har. Men for åpent kamera utspilte det seg at fylkesråden for kultur ikke fikk støtte fra sine partikollegaer for den styrelederkandidaten som ble foreslått.

Regjeringen har fått en gavepakke på bordet, der Dansearena nord vil gjøre bruk av deres politiske ambisjoner om å gjøre endringer tilpasset behovene i feltet- og de er åpne for at tilskudd skal komme fra regionnivået. Dansearena nord har i likhet med andre kulturorganisasjoner i landsdelen sørget for å hente tillit og respekt fra samarbeidspartnere og ulike forvaltningsnivåer. Dansearena nord skal også være vertskap for den internasjonale IETM kongressen som finnes sted neste vår.

I denne situasjon kan styret i Dansearana nord bruke sin styringsplikt og bidra aktivt, i perioden fram til saken skal behandles på neste nivå i fylkestinget. En løsning er å oppnevne et arbeidsutvalg som skal bistå med å finne fram til aktuelle styrekandidater, vurdere ulike eierstrukturer for framtidens oppgaver og lage utkast til vedtektsendring. Det er også viktig at det antall styremedlemmer økes fra tre til fem slik at Dansearena nord har en besetning for de oppgavene som står for tur. Et helt kunstfelt bestående nåværende og framtidige kulturnæringsaktører er avhengig av at vi får på plass en struktur som det nye Dansearena nord skal være.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags