I et leserbrev 23. januar hevder styret i Hammerfest næringsforening av ringvirkningene for landsdelen og Hammerfest ikke skapes av en driftsorganisasjon. Bakgrunnen er forventninger om at Statoil i løpet av våren vil beslutte hvor driftsorganisasjonen for Johan Castberg skal legges. Styret henviser til varaordføreren sitt innlegg den 18. januar, hvor hun påpeker betydningen av en driftsorganisasjon for Hammerfest.

Hammerfest Høyre finner det vanskelig å støtte en utbygging av Castberg om ikke vi får driftsorganisasjonen i Finnmark. Som varaordfører påpeker er avstanden til Harstad betydelig, om en skal ha forventninger av ringvirkninger.

Politiske vedtak kan legge rammene for hvordan aktiviteten skal foregå, men kan i svært liten grad styre enkelt menneskets handlinger i det lange løp. I et prosjekt kan en styre handlingsmønsteret i et begrenset tidsrom, og således skape lokale ringvirkninger. Men i en driftsfase over 30 år vil fokus falme, og svinne hen. De ansatte vil i stor grad velge det de kjenner og er trygg på, det å søke kunnskap om et næringsliv 50 mil avsted vil i all praksis bli symbolhandlinger. Meningen er god, men kontinuiteten svinner hen.

Med solid lokal forankring har Hammerfest LNG og Goliat skapt betydelige ringvirkninger for lokalt næringsliv, og lokalsamfunnet. Det er naivt å tru at det hadde skjedd uten sterk lokal forankring.

Styret hevder at det er leveransen inn til prosjektene som skaper lokale aktiviteter, men unnlater å si noe om hvor prosjektene kommer fra. Med prisene næringen opplever på produktene i dag, blir det ikke igangsatt prosjekter som ikke bidrar til effektiv og sikker drift av anlegget, som naturlig initieres av nettopp driftsorganisasjonen.

Driftsorganisasjonen er nøkkelen til kunnskap om de lokale mulighetene, og etableres driftorganisasjon for Castberg i Harstad er det næringslivet i området rundt Harstad som får de store lokale ringvirkningene over tid.

Vi skal arbeide for en driftsorganisasjon i Finnmark, fordi vi trur det er avgjørende for fortsatt vekst og utvikling. Det er lettvint og si at Hammerfest er et naturlig valg, men Honningsvåg trenger sårt nye arbeidsplasser. Vi vil bidra til å utvikle hele Finnmark, en driftsorganisasjon i Honningsvåg vil også styrke fagmiljøet i Hammerfest, og ikke minst avstanden er betydelig kortere enn til Harstad. Sist men ikke minst, Harstad har allerede fått en betydelig del av olje og gass virksomheten, og burde virkelig unne andre å ta del i det.