Ny gravplass i Alta – en gravplass for framtida

Av
DEL

LeserbrevPlanene for ny gravplass i Alta sentrum virker å ha stoppet opp på grunn av uenighet om plassering. Human-Etisk Forbund – Alta og omegn lokallag synes ikke det er en god løsning å legge en framtidig gravplass på Sandfallet.

En gravplass bør ikke plasseres i et av Altas mest brukte tur- og friluftsområder. Det vil ikke være fint, verken for de som besøker gravplassen eller de som er ute på tur.

Etter ny gravferdslov med forskrifter som trådte i kraft fra 1. januar 2012, skal gravlegging skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplassen utredes av kommunen, og anlegg o.a. kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. I hver kommune skal det til enhver tid være ledige graver for minst 3 prosent av kommunens befolkning.

I Alta kommune har vi nok ledige graver, men de ligger i hovedsak utenfor sentrumsområdet. I de kommende årene frem til en ny gravplass er klar, kommer det til å være for få graver her. Hvorfor ikke også tenke bruk av ledige graver i distriktet ved gravlegging? Og hvor systematisk arbeides det med sletting av graver i sentral-Alta etter den verna 20-årsperioden?

Det trengs litt tid for planlegging av ny gravplass. Vi mener derfor at det i planlegging av denne gravplassen bør tenkes nytt.

Arealplanen for Alta kommune skal rulleres i 2020. I denne bør det tas inn plass til ny gravplass, og en slik gravplass trenger ikke ligge i sentrum. Som et eksempel kan nevnes at den nye «Sandnessund gravlund» i Tromsø ligger på Kvaløya, drøye 10 km fra Tromsø sentrum. Ved denne er det også krematorium og seremonisal.

Når det planlegges i Alta, bør det tenkes at det på gravplassen skal være plass til et antall kistegraver og et antall urner, og det skal være plass til en navnet minnelund og en minnelund til anonyme graver. I området kan det også settes av plass til et fremtidig krematorium, som bør tenkes som et krematorium for Finnmark. I overskuelig fremtid må nok krematoriet i Tromsø være det som brukes av Alta.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags