– Egon påstår at gruveprosjektet først og fremst har utløst sinne og frustrasjon. Det kommer nok an på hvem du spør

SVARER: Inger Jørstad svarer iTromsø og VG-kommentator Egon Holstad i denne artikkelen.

SVARER: Inger Jørstad svarer iTromsø og VG-kommentator Egon Holstad i denne artikkelen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Finnmark trenger arbeidsplasser og verdiskapning. Derfor ble jeg glad da regjeringen i forrige uke, etter en over ti år lang prosess endelig ga grønt lys til utvinning av kobber på Nussir-feltet i Kvalsund kommune.

DEL

MeningerRegjeringens ja til gruveprosjektet bidrar til ytterligere optimisme for utvikling av næringer som gir lokale kompetansearbeidsplasser som våre unge ønsker å flytte hjem til og andre ringvirkninger som er positiv for lokalsamfunnet. 

Aviskommentator Egon Holstad påstår i et innlegg som er publisert i iTromsø og VG at vedtaket om å gi grønt lys til gruveprosjektet har utløst mye følelser, og at det først og fremst er sinne og frustrasjon. Det kommer nok an på hvem du spør og lytter til, men i Kvalsund og Finnmark er det mange som er glad for at regjeringen har lyttet til lokaldemokratiet. Sametinget er mot gruveprosjektet, fordi de mener det vil få konsekvenser for blant annet reindriftsnæringen i området.

I min hjemkommune Kvænangen har det vært gruvedrift i flere perioder fra så tidlig som 1840, i Nordreisa fra 1904 og på Stjernøya siden 1961, som fortsatt forsyner verden med mineralet nefelin. Så vidt meg bekjent drives det fortsatt med reindrift i alle disse nevnte områdene i dag. Alle næringer som utnytter våre felles naturressurser, har et ansvar for å forvalte områdene som brukes til det beste for samfunnet og fremtiden, enten det gjelder havbruk, jordbruk, reindrift eller gruvedrift. I sjøsamiske områder som Kvalsund og Kvænangen har vi i generasjoner drevet med kombinasjonsnæringer og tilpasset oss endringer i rammevilkår, naturgitte endringer og samfunnsutvikling for øvrig, det vil vi fortsette med.

Egon påstår videre i sitt innlegg at regjeringen har gitt tillatelse «fordi vi trenger pengene mer enn naturen». Det er en lite gjennomtenkt påstand. Gruveprosjektet bidrar ikke bare til arbeidsplasser og verdiskapning, men også til fortgang i det grønne skiftet og reduksjon av klimagassutslipp. Metallet som skal utvinnes i Kvalsund er som sagt kobber. Kobber er et av de mest resirkulerte av alle metaller og nesten alle produkter som inneholder kobber blir resirkulert.

For eksempel er det slik at en el-bil trenger tre ganger så mye kobber som en vanlig bil, og vindturbiner trenger store mengder kobber. El-biler bidrar til nullutslipp på norske veier og vindturbiner bidrar til ren fornybar energi. Er ikke det bra for klimaet og miljøet, Egon? All den tid vi er forbrukere av mineraler, vil gruvedrift være nødvendig. Når det er miljømessig forsvarlig å utvinne, må vi utnytte mineralene vi har i landet. Alternativet er å utvinne i andre land med langt dårligere miljøkrav og arbeidsvilkår. Det er kanskje derfor miljøorganisasjonen Bellona, med Fredric Hauge i spissen ikke går inn for å stanse gruveprosjektet, fordi de ser at det er miljømessig forsvarlig.

Du må gjerne være mot gruveprosjektet Egon, men du er ingen talsperson for Nord-Norge. Det er bra at vi har en regjering som forstår landsdelen og behovet for verdiskapning, vekst og kunnskap. Finnmark skal ikke være et naturreservat og bli hindret fra å skape nye arbeidsplasser og ny verdiskapning som gir lokale ringvirkninger. Husk Egon, vi skal ikke bare ha noe å leve for, men også noe å leve av. Næringsutviklingen i Nord-Norge i årene fremover vil være helt avgjørende for vår alles fremtidige velferd.

Inger Jørstad

Tromsø Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags