Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen må si nei til gruvedumping om det ikke skal bli en ny Alta-sak

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

iFinnmark publiserte en sak 20.08.2018 om at Terje Wikstrøm, ordføreren i Kvalsund reagerte sterkt på at TVs sykkelkommentator Johan Kaggestad kritiserte planene om å dumpe gruveavfall i Repparfjord under sendingen fra Arctic Race of Norway lørdag.

Gruvedumpingen strider mot samenes interesser

«Vi er i ferd med å få en ny Alta-sak, folkens.», sa Kaggestad. Jeg vil med dette innlegget støtte Kaggestad sitt utsagn. Wikstrøm mener at det er feil å gjøre konflikten om gruvedumping til en «samesak» til tross for at et overveldende flertall på sametinget har stemt imot. Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh og den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi går også sterkt imot planene om sjødeponi. Reinbeitedistriktet Fiettar 22 som vil bli sterkt berørt av gruvedriften sier de vil jobbe mot at det i det hele tatt blir noe virksomhet. Området rundt Ulveryggen er viktig for reindriften, og over 8000 rein beiter der årlig. Dette er svært kritisk for reindriftsnæringen, og går imot samiske interesser som ønsker å holde tradisjonell kultur og virksomhet. Å mene at dette ikke er noen «samesak» blir helt feil, og Kaggestad har sitt på det rene.

Fjordene våre kan ikke være en avfallsplass!

I tillegg er det høyst relevant å trekke frem de katastrofale miljøkonsekvensene dumpingen av giftig gruveslam i fjorden vil medføre. Nussir har tillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall som inneholder konsentrasjoner av tungmetaller som vil være giftige for vannorganismene. Miljøgifter har vært og er et stort problem i norske fjorder. I mange av fjordene sliter man fortsatt med å rydde opp i gamle miljøsynder. Naturtypen fjord står dessuten oppført på den norske rødlista over trua naturtyper i Norge. Det er viktig å ta vare på de resterende fjordene og ikke la de bli en avfallsplass.

Regjeringen kan enda si nei

Rundt 2500 mennesker har skrevet under på at de vil aksjonere sivilt ulydig for å redde Førdefjorden og Repparfjord. Vi mener at føre-var-prinsippet må legges til grunn, slik at det ivaretar de enorme naturverdiene, samt samiske og fiskernes interesser. Det er derfor viktig at regjeringen ikke gir Nussir driftskonsesjon, og slutter med sjødeponi som en dårlig og billig løsning som vil rasere fjordene våre. Hvis ikke så kan Kaggestad få rett i at det blir en ny Alta-sak.

 

Kommentarer til denne saken