Gruvedriften er grundig utredet

Spørsmålet om utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk i Miljødirektoratet, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Spørsmålet om utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk i Miljødirektoratet, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerAt mineralselskapet Nussir nå får tillatelse til å utvinne kobber i Kvalsund kommune har skapt debatt, og mye av kritikken mot prosjektet har vært svært unyansert. Sannheten er at dette er et prosjekt med tverrpolitisk støtte lokalt og stor støtte i fylket, som vil bidra med utvinning av et metall vi er helt avhengige av for produksjon av en rekke miljøvennlige produkter.

I iFinnmark 17. februar skriver medlem av interimsstyret i Kautokeino, Svein Lund, at vi ikke har tatt hensyn til fagmiljøene i denne saken. Det stemmer ikke.

Vurdert av flere fagmiljøer

Nussir-saken har vært til behandling i over ti år, og jeg kan forsikre Lund om at en lang rekke faginstanser har vært involvert.

Spørsmålet om utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk i Miljødirektoratet. De vurderer at områder utenfor de 10–15 prosent av fjorden som er regulert til deponi i svært begrenset grad vil bli påvirket. Motstanderne har gjort et stort poeng av at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord, men fagfolkenes vurdering er altså at laksen i svært liten grad blir påvirket. I utslippstillatelsen er det også et eget vilkår som handler om å dokumentere sjømattrygghet utenfor deponiområdet, og jeg har full tillit til at mattryggheten vil bli ivaretatt. Det er også klare mekanismer for å gripe inn i driften dersom de strenge kravene til miljøet blir brutt.

Innspillene fra Havforskningsinstituttet har vært nyttige og er en viktig del av beslutningsgrunnlaget. De har vært kritiske til metodebruk og vist til at det fortsatt er usikkerhet rundt flere forhold. Jeg er imidlertid ikke enig i Havforskningsinstituttets vurdering av risiko og konklusjon.

Stiller strenge krav

Vi har også stilt strenge krav for å ivareta reindriftsnæringene. Fordi utvinningen er planlagt som underjordsdrift og aktiviteten over bakken er i randsonen av et reindistrikt, vil lite reinbeiteareal gå tapt. Likevel vil det bli en økt menneskelig aktivitet i området, for eksempel maskinaktivitet med tilhørende støy. Vi stiller derfor en rekke konkrete krav for å minimere påvirkningen. De viktigste tiltakene er kravet om driftsstans i den ene av de to planlagte gruvene i kalvingsperioden, i tillegg til nedskalert drift samme sted i hele perioden reindriften bruker området. Vi mener derfor at reindriftsinteressene er godt ivaretatt, selv om vi registrerer at Sametinget her ikke er enige. Samtidig er det verdt å merke seg at kommunestyret i Kvalsund, som er et sjøsamisk kjerneområde, sterkt har ønsket mineraldriften.

Må veie hensyn

Saken er godt utredet, men uansett vil vi aldri få de ulike fagmiljøene til å bli helt enige om risiko og miljøpåvirkning. Nå er avgjørelsen tatt, og vi mener løsningen med tilhørende avbøtende tiltak vil innebære at miljøhensyn, gruvedrift og reindrift kan sameksistere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags