Gå til sidens hovedinnhold

Dobbeltspill av NSR

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har nettopp vært i Oslo og deltatt på samelandsideologenes politiske propagandasjov, knyttet til Høyesteretts behandling av om den unge reindriftssamen, Jovsset Ante Sara, er nødt til å redusere sin lille flokk med reinsdyr.

I et debattinnlegg i «Finnmark Dagblad» den 24.2.15 skriver tidligere leder av NRL (han var leder i 8 år), og høyskolelektor ved Samisk høgskole, Johan Henrik Eira, om dette. Eira var medlem i reindriftslovutvalget. Han forteller i innlegget at reindriftslovutvalget i sin avleverte innstilling i 2001, foreslo at det skulle skrives inn i den kommende revisjonen av reindriftsloven at «Overstiger reintallet i siidaen det reintall som er fastlagt etter første eller annet ledd, skal hver ansvarlig som har mer enn 200 rein, redusere det overskytende antall forholdsmessig…. »

Eira forteller videre at under en lukket konsultasjon i 2006, mellom Sametinget og Landbruksdepartementet hvor han var til stede, så fremmet Sametinget følgende posisjonsnotat:

«Når det gjelder den konkrete tallfestingen av reduksjonsmodellen er dette uheldig og åpner ikke for det nødvendige skjønnsmessige handlingsrom. Sametinget kan ikke se at forarbeidene redegjør for hva som ligger til grunn for grensen på 200 rein og ser det som nødvendig at denne tas ut av lovteksten … ».

Han forteller også at posisjonsnotatet er undertegnet av daværende Sametingspresident Aili Keskitalo.

Landbruksdepartementet og Stortinget fulgte opp Sametingets forslag. Reindriftslovutvalgets forslag om å skjerme de minste reindriftsutøverne mot nedskjæringer, ble ikke skrevet inn i loven.

Og så må det fortelles at en stund etter at Aili Keskitalo og andre ledende NSR-ere hadde vært på sitt hemmelige møte, vedtok Sametinget enstemmig, et krav om at de minste reindriftsutøverne måtte skjermes.

Visste Sametingets medlemmer hvilket lovforslag Aili Keskitalo hadde fremmet på det lukkede konsultasjonsmøtet med Sametinget, da de gjorde sitt vedtak? Dersom NSR ikke informerte Sametingets representanter om dette, så kan en trygt konkludere med at NSR bedrev et dobbeltspill. De fremmet et forslag til lovvedtak på et lukket møte med sentrale og bestemmende myndigheter og et stemte for et helt annet forslag på Sametinget. Det siste forslaget var beregnet for galleriet.

Så når Sametingspresidenten nå valgte å prioritere sin tid til å reise til Oslo for å holde appell, så er det, for å si det med Eira sine ord, «bare patetisk».

 

Kommentarer til denne saken