Hvordan utvikle suksessen i nord?

Av

Senterpartiets Willfred Nordlund påstår i leserinnlegg at regjeringen forteller det kommer til å gå dårlig i Distrikts-Norge. Sannheten er at regjeringen har framsnakket distriktene og gjennomført politikk som har bidratt til rekordvekst og resultater.

DEL

MeningerNordlund opptrer som en representant fra fortidsminneforeningen når han gjennom en rekke eksempler viser til hvor mye bedre alt var før, og hvor elendig det er med nye reformer som følge av endret samfunnsbilde og teknologiske utvikling.

I motsetning til Nordlund har jeg tro på distriktene og folkene som bor her. Senterpartiet`s stadige elendighetsbeskrivelse er ikke et positivt bidrag til vår største utfordring -nemlig å skaffe nok arbeidskraft og kompetanse. Når rapporter også viser at egen ungdom flytter sørover, så bør det ringe en bjelle i Senterpartiet.

Det er helt greit å være uenige i saker og få frem de politiske forskjellene. Det er med på å styrke demokratiet og interessen for politikk og samfunn, men den generelle nedsnakkingen av Nord-Norge og distriktene Senterpartiet står for, gir ikke et korrekt bilde og fremstår lite attraktivt.

Fakta er at på de fleste måleparametere, statistikker og fremtidsbilder scorer distriktene og spesielt Nord-Norge meget sterkt. Rekordlav arbeidsledighet, eksportrekorder og større økonomisk vekst enn resten av landet- tilsier at optimisme burde være en rådende oppfatning i vårt distrikt.

Når man legger til at det lukter ny asfalt over hele Nord-Norge, at andelen av tidenes samferdselsbudsjett har økt fra 9-22% – er denne infrastrukturen alene en viktig rammebetingelse for vekst. Så kan man legge til nye flyplasser som skal bygges i nord, rekordvekst i kommunene, flere offentlige ansatte lærere/helsearbeidere mv. + tidenes utflytting av statlige arbeidsplasser osv.

Mitt hovedpoeng er ikke å ramse opp gode tiltak regjeringen har og skal gjennomføre. Poenget er at det skjer mye positivt og bra i våre distrikter, også fra regjeringen, men både jeg og regjeringen har enda større ambisjoner. Positivitet har en selvforsterkende effekt mange vil ønske å investere og delta i. Her har vi som politikere en viktig funksjon som bjellesauer, noe som burde vært nærliggende for Senterpartiet å forstå. Det er mange private og kommuner rundtom i vårt fylke som satser verdier og mye penger. Dette er lokalpatrioter som investerer penger og humankapital for å skape trivsel, bolyst og arbeidsplasser i våre distrikter. Optimismen og fremtiden må ikke skusles bort med negativitet for kortsiktig politisk oppslutning.

Det er nå et historisk mulighetsrom for vårt distrikt å ta en større nasjonal posisjon som følge av vår vekst, våre naturressurser og vårt fortrinn. Vi kan bidra til framtidige nasjonalbudsjetter. Da må det samarbeides også politisk – om positive fremtidsbilder, med gode argumenter for hvorfor staten, private og de unge bør investere i nettopp våre distrikter.

Det vil være synd om Willfred Nordlund og Senterpartiet`s elendighetsanalyse blir stående som ledesnor og visjon for ungdommen og fremtiden til våre distrikter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags