"Navnevalgene bør revurderes"

BØR REVUDERES: Innsender av denne artikkelen mener at nye veinavn i Porsanger bør revurderes av kommunen.

BØR REVUDERES: Innsender av denne artikkelen mener at nye veinavn i Porsanger bør revurderes av kommunen. Foto:

Av

Om navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Porsanger kommune

DEL

LeserbrevOver de siste par år har Porsanger kommune arbeidet med å navnsette alle veier og veistubber innafor kommunens grenser. Det har vært folkemøter og bygdelag og beboere rundt om i kommunen har vært oppfordret til å sende inn høringsuttalelser. De små lokale veian har antakelig fått navn etter hva beboerne i området har brukt å kalle veian for antar æ.

Men for hovedveian e det en helt annen historie. Tilsidesatt e alle høringsuttalelser, ja, de som har sendt inn forslag har tydeligvis ikke vært verdt å høre på. Helt på enden av prosessen har rådføreren steppa inn og bestemt at alt skal hete Porsangerfjordveien i fra kommunegrensa mot Nordkapp på vestsia av fjorden til kommunegrensa mot Lebesby oppe i Kjæsdalen på østsia av fjorden. For sikkerhetsskyld og slik at ikke nødetatan skal bli forvirra så skal man legge til øst eller vest ettersom hvilken side av fjorden man e. Fra Viekker til Kjæsdalen vil adressan få nummerering fra 40000 til 96000 dersom avstandsprinsippet for nummerering brukes og veiens navn begynner ved Banak-krysset.

Det e to ting som taler mot dette vedtaket. Det ene e at på en dårlig kommunikasjonslinje kan øst og vest lett forveksles i en nødsituasjon. Det vil jo ikke være noe nyttig å sende nødvendige ressurser til Olderfjord dersom behovet e i Holmfjord. Det andre e at det e brudd på Forskrift om navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Porsanger §5 punktan 1, 2, 4 og 6. Og i tillegg til dette så inneholder vedtaket smør på flesk hva navn angår, suffixene anger og fjord betyr det samme.

Etter min mening burde veier med forskjellig nummer ha forskjellige navn. Kall gjerne en vei Porsangerveien, men la det for eksempel være E6 fra kommunegrense mot Hammerfest på Hatter til kommunegrense mot Karasjok ovafor Lavkkavann eller E69 fra Olderfjord vegkryss til kommunegrense mot Nordkapp. Mens fylkesveian 98 og 8060 burde ha forskjellig navn.

Æ vil oppfordre forvaltninga i Uviklingsavdelinga og kommunestyret i Porsanger kommune om å revurdere navnsettinga i kommunen på dette punktet.

Artikkeltags