NIM feilinformerer ikke

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerJeg viser til innlegg 9. mai fra Jarl Hellesvik i Etnisk Demokratisk Likeverd (EDL), der han hevder at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) feilinformerer ved å gi inntrykk av at FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter tilhører «urfolksretten».

Alle mennesker har menneskerettigheter. Dette inkluderer selvsagt også samer og andre urfolk. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 inneholder et minoritetsvern som gir konvensjonens parter (statene) forpliktelser om både vern og utvikling av urfolks språk, kultur og samfunnsliv. Vi fremstiller ikke SP som en urfolksspesifikk konvensjon, men SP artikkel 27 er på denne måten en av de viktigste folkerettslige bestemmelsene for urfolk. SP konvensjonen gjelder selvfølgelig alle mennesker i de stater som er parter i konvensjonen, og er ikke en urfolksspesifikk konvensjon, men det er en konvensjon med bestemmelser som er helt sentrale i urfolksrettslige sammenheng. Betydningen av SP artikkel 27 er fanget opp i Grunnloven § 108: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

Hellesvik viser også til en feil i teksten på vår nettside om § 108, der vi bruker uttrykket «folk» og ikke «folkegruppe». Vår tekst var ikke et direkte sitat av grunnlovsbestemmelsen, men vi har rettet opp teksten slik at den er tydeligere. I forarbeidene til denne grunnlovsbestemmelsen (tidligere § 110 a) ga Samerettsutvalget klart uttrykk for at samene er et folk, men et folk i fire stater. Samerettsutvalget valgte den gang derfor å bruke termen «folkegruppe» for å markere at de mente alle samene i Norge, men ikke samene i andre stater.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags