Den eneste avisa som har definert denne høyretoppen ved navn er avisen Sagat. Ære være Sagat for det.

Dette viser til fulle at den øvrige pressa er styrt av høyrekrefter og forsvarer disse politikere helt og fullt. Den frie og selvstendige pressa er helt forsvunnet.

Alle pressefolk løper som ulver i en flokk styrt av høyrekrefter der hvor pengemakta ligger. Når skal pressefolk bli frie og uavhengige. Fytterakkeren for en gjeng.