Amedias misnøye med NRK

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerAmedia i Troms og Finnmark har de siste dagene rettet kritikk mot NRK. Kritikken går på at NRK utkonkurrerer Amedia og andre private mediehus, ved at NRK publiserer på nett og sosiale medier som blant andre Facebook.

Redaktørene Helge Nitteberg og Arne Reginiussen, i henholdsvis Nordlys og Finnmark Dagblad, viser til konkrete eksempler hvor NRK har publisert saker vi, etter deres mening, skulle latt avisene ha enerett på. Både bjørnesaken i Troms, golfballsaken og nakenhundsaken i Finnmark er gode publikumssaker, som skaper engasjement. Det er ikke de viktigste nyhetssakene i verden, men de er av almen interesse og gode snakkiser. I den såkalte bjørnesaken publiserte NRK unike levende bilder av bjørnen, noe Nordlys ikke hadde gjort.  Vi tilførte saken en journalistisk merverdi, til glede for publikum. Nordlys ble kreditert av NRK i saken.

Nakenhundsaken var basert på en Facebook-melding fra Alta Brann- og redningstjeneste. De fortalte om redningen av hunden fra en bergsprekk. Golfballsaken var en sak publisert først av nettstedet Norsk Golf. Her rakk Altaposten å publiserer den før oss. Grunnen til at vi laget den var at vi ville dokumentere fenomenet at ravnene faktisk stjeler som ravner. Vi nøyde oss ikke med det. Vi gikk mer i dybden og prøvde å få en forklaring på hvorfor de gjør det, ved å ha med forskere i saken.

Lønningene i NRK er ikke konkurransevridende, tvert imot så er vi i Finnmark nylig blitt utkonkurrert av nettopp Amedia ved ansettelse. Påstanden om at vi har rappet frilansere framfor nesen på Amedia kjenner vi ikke igjen.

Det er innenfor NRKs oppdrag å også lage saker som underholder, og vi skal kunne publisere på de plattformene publikum bruker, altså nett, mobil og sosiale medier. NRKs oppdrag er bredt. Vi skal understøtte demokratiet. Vi skal lage viktig journalistikk både regionalt og nasjonalt. Det er helt avgjørende at vi når fram til publikum på de plattformene publikum er, radio, TV, mobil og sosiale medier. Vårt innhold har null verdi dersom det ikke treffer publikum. Et svekket NRK regionalt og nasjonalt er ikke svaret på avishusenes utfordringer. Det er naturligvis legitimt å håpe at et svekket NRK på framtidens plattformer skal sikre norske medier økte inntekter. Vi har våre tvil. De siste undersøkelsene viser at over fire milliarder norske annonsekroner går til hovedsakelig Facebook og Google, av et totalmarked som er beregnet til å være 20 milliarder kroner. Konkurransen om publikums oppmerksomhet er imidlertid global, det er alene kvaliteten på innholdet som har verdi for publikum. Å skyve NRK ut fra framtidens plattformer vil svekke medietilbudet til publikum i Norge.

NRK er opptatt av mediemangfold, vi heier på lokalavisene, vi vil samarbeide med lokalavisene på måter som gir publikum en merverdi og lokalavisene økt oppmerksomhet. Det er allerede mange eksempler på denne typen samarbeid mellom NRK og andre mediehus. Våren 2017 har vi tatt initiativ til og gjennomført møter med mer enn 130 redaktører over hele Norge for å se om vi sammen kan finne og utvikle nye former for samarbeid til beste for mediemangfoldet.  

NRK har et unikt oppdrag i å gi alle i Norge et sjangermessig bredt innholdstilbud, enten man bor i Vadsø eller på Grünerløkka i Oslo, om man er gammel eller ung, eller om du har utfordringer knytta til syn og hørsel eller ikke. Alle skal finne noe og noen de kjenner seg igjen. Helge Nitteberg og Arne Reginiussen i Amedia, John Arne Markussen i Dagbladet og andre fremstiller det derimot som om NRK bruker alle ressursene, over fem og en halv milliarder kroner, på å konkurrere mot nettopp dem. Nyhets- og aktualitetsjournalistikken i alle dens varianter, Urix, Brennpunkt, «Innafor», debatt, Supernytt og nyheter fra hele landet, er helt klart en viktig del av NRKs mangfoldige oppdrag. I likhet med alt det andre NRK skal levere, så må også nyhetsoppdraget løses på nye måter.

Internett er den viktigste nyhetsplattformen for unge, og har vært det i flere år allerede. Dette gjelder for en stadig større del av befolkningen. Nyhetsoppdatering via mobilen er det som nå vokser raskest.

I Regjeringens forslag til ny NRK-plakat heter det at «NRK skal være til stede på, og utvikle nye tjenester på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud». Bakgrunnen for denne presiseringen er en erkjennelse av at målene med å ha en offentlig finansiert ikke-kommersiell allmennkringkaster, bare kan oppfylles dersom allmenkringkasteren har rammer og oppdrag som gjør det mulig å nå ut til publikum med innholdet.

Når våre samarbeidspartnere i Troms og Finnmark presenterer eksklusiv egenprodusert innhold så skal selvfølgelig ikke vi gi samme saken gratis til publikum.  Dette prøver vi å etterleve hver dag. NRKs distriktskontor publiserer langt mer enn på Facebook. Blant annet produserer vi seks timer radio, tre timer om morgenen og tre om ettermiddagen, fem dager i uken. Vi produserer daglige distrikts-TV sendinger og lager innslag til nasjonale nyhetssendinger. Vi publiserer på egne nettsider og vi bruker sosiale medier til å få sakene spredt til en større del av befolkningen. Dette handler ikke om å bruke folkets lisenspenger til å strupe andre medier. NRK ønsker å bidra til et mediemangfold, til beste for publikum, sammen med de øvrige avis- og mediehusene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags