TORBEN WISBORG

TORBEN WISBORG

Overlege & professor

Hammerfest

FD beskriver en tragisk og utilsiktet hendelse på Hammerfest sykehus i avisen fredag 14.10. Avisen bruker et svært bilde av en av overlegene som hadde vakt den aktuelle dagen (et bilde som vedkommende har stilt opp til i en helt annen sammenheng). Jeg er selv lege på sykehuset, men var ikke involvert i denne hendelsen. Det kunne jeg ha vært. Med dagens teknologi og viten kan vi i helsevesenet behandle ting som for noen år siden var helt klart dødelige. Grensene for hva som kan lykkes flyttes stadig, til det beste for pasientene. Det betyr også at mulighetene for feilvurderinger øker. Når behandlingsforløp avviker fra det som er forventet sender sykehuset melding til tilsynsmyndighetene, slik det er gjort i denne hendelsen. Først gransker fylkeslegen hendelsen, og deretter sendes den til Statens Helsetilsyn for endelig vurdering.  Som i rettsvesenet er ingen skyldig før vedkommende er dømt – i helsevesenet er det når Statens Helsetilsyn har truffet sin avgjørelse. Dette har altså ennå ikke skjedd.

De siste 15 år har forskning lært oss at hendelser – hvis det er elementer som kunne ha vært unngått - skyldes svikt i en hel kjede av sikkerhetsmekanismer, og at jakten på syndebukker er både avleggs og farlig for fremtidens pasienter. I moderne medisin jobber vi i team, og ingen enkelt lege treffer avgjørelser på egen hånd i kompliserte tilfeller. At Fylkeslegen ser ut til ikke å ha forstått dette gjør det ekstra viktig at tilsynsmyndigheter med bedre klinisk erfaring vurderer saken.

I oppslaget fremstår det som om den aktuelle kollega med viten og vilje har gjort ting som endte opp med en katastrofe. Pressen har en plikt til å være samfunnets vaktbikkje, men i denne saken har FD valgt rollen som offentlig gapestokk FØR hendelsesforløpet er avklart.  Finnmarkssykehuset har selv varslet fylkesmannen om hendelsen, og dermed bedt om at saken blir undersøkt. Det er denne undersøkelsen som nå er på gang, og det er ikke truffet noen konklusjon ennå.

Ingen av oss går på jobb for å skade andre. Vi gjør så godt vi kan, og i de fleste tilfeller går dette meget bra – pasientene lever lenger og lenger, og med stadig mer kompliserte sykdommer.

Vær varsom-plakaten sier: Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. 

FD har valgt en helt ny redaksjonell stil. Jeg kan ikke se at FD har oppfylt noen av betingelsene for reportasjen, og jeg har derfor sendt en klage til pressens faglige utvalg for å få vurdert oppslaget.