VIVI BRENDEN BECH

VIVI BRENDEN BECH

Klinikksjef ved Klinikk Hammerfest

Finnmarkssykehuset

Finnmark Dagblad skriver om en tilsynssak. Finnmarkssykehuset skal forholde seg til at Fylkesmannen har oversendt en anmodning om en reaksjon til Statens helsetilsyn. Vi skal også forholde oss til eventuelle reaksjoner. Saken har stor offentlig interesse, men jeg klarer ikke å se hvorfor legen skal identifiseres. Dette ligner en forhåndsdom.

«Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet». Slik står det i Vær Varsom-plakaten.

Jeg kan ikke se at Finnmark Dagblad er varsom i det hele tatt i denne saken. For meg har Finnmark Dagblad trått over en etisk grense. Jeg ønsker å forfølge saken og få en vurdering av Pressens faglige utvalg. Jeg håper en konklusjon i en PFU-sak kan bidra til at vi får en mer bevisst håndtering fra Finnmark Dagblad sin side når det gjelder bruk av navn og bilde i saker som er underveis i en prosess.

Det er ugreit å ramme leger, som allerede står i vanskelige avgjørelser hver dag. At legens navn og bilde koples til saken, gir ikke en merverdi for leseren. Hvorfor må da bildet brukes? Jeg håper vi kan få en vurdering i PFU som gjør at vi ikke belaster legene unødig i framtiden.

På Nordlandssykehuset var det flere leger som ble offentliggjort med navn og bilde i forbindelse med den såkalte kirurgisaken. Nordlandssykehuset fremmet saken for Pressens faglige utvalg, som konkluderte med at det ikke var brudd på god presseskikk. Rettssystemet har dog satt en grense. I samme sak ble Avisa Nordland stevnet av en av legene for ærekrenkende utsagn. Legen vant i lagmannsretten, tingretten og i høyesterett. 

Om Pressens faglige utvalg mener at den praksisen som Finnmark Dagblad utøver er god praksis, så vet vi i det minste hva vi kan forvente i framtiden.