«Fylkeskommunen reiser til Haparanda: Skal på gallamiddag og bankett». Det er tittel på et nær to siders oppslag i papiravisene Finnmarken 9. mars og Finnmark Dagblad 12. mars, og på iFinnmark.no 8. mars. Det er redaktøren selv, Arne Reginiussen, som har skrevet saken, og han har intervjuet meg. Ja, ja, tenkte jeg, er det noen vits i å reagere på tittel og på opplaget? At våre skolepolitikere skal reise litt lengre enn vanlig? At både vi, og elevene som møtes i yrkesfagmesterskap, skal ha mat og drikke? Eller at to av politikerne i utvalget nå sier at de ikke prioriterer møtet og mesterskapet?

LES SAKEN: Hovedutvalget reiser til Haparanda: Skal på gallamiddag og bankett

Jeg vet ikke helt, og jeg er usikker på om det er noen vits i å si ifra når platthetene ristes løs fra redaktøren. Når hans hensikt er å latterliggjøre. Når hans hensikt er å forsøke å fortelle leserne at her gjør jeg noe dumt, noe som er kostbart. Reginiussens enkle stil er valg av ord, ord som selvsagt gir inntrykk av noe negativt.

Men jeg gjør et forsøk: Rundt 50 elever fra hele Finnmark deltok for en måneds tid siden på Finnmarksmesterskapet i 14 yrkesfag. Flinke elever i fag som IKT, tømring, rørlegging og reindrift. Vinnerne utgjør Finnmarks lag i både skole-NM og i skolekonkurransen Arctic Skills, der finnmarkselevene skal konkurrere mot elever fra Russland og Finland i grensebyen Tornio/Haparanda.

Som leder for Finnmark fylkeskommunes hovedutvalg for kompetanse er jeg stolt og kry at vi har fått til denne konkurransen. Stolt og kry av at vi har fått en kjempeøkning i antall inngåtte lærekontrakter. For andre år på rad, har Finnmark landets største økning i inngåtte lærekontrakter, langt over regjeringens mål. Siste år deler vi denne førsteplassen med Oslo. Og dette i 2018 som er yrkesfagenes år – hvor NHO, LO, fagmiljøene og alle politiske nivå er samstemte i at Norge må satse mer på yrkesfagutdannelse, og tilrettelegging for dette.

At våre 13 politikere som har ansvar for videregående opplæring og fagopplæring reiser sammen i noen timer mer enn vanlig, kan være positivt på turen som varer fra en mandag til onsdag midt i april. Et stramt program riktignok. Vi har med disse yrkesfagelevene som ble finnmarksmestere og lærere, og jeg tror helt sikkert at vi politikere kommer til å være kry og stolt over den innsatsen elevene våre legger igjen i konkurransen. Jeg er overbevist om at vi får gode inntrykk og impulser – dette er også politisk virksomhet.

Redaktørens forsøk på harselas med tittelbruk «gallamiddag og bankett» er for meg rett og slett banalt og respektløst overfor elevene og fagmiljøene de representerer.

 ,