Først vil jeg på vegne av Miljøpartiet De Grønne starte med å takke deg for at du deler dine tanker og forteller hva som bekymrer deg. Jeg hører gjerne på det du sier, og kanskje du vil høre på meg når jeg deler mitt syn på de samme tingene?

Det kan virke som at jeg og du deler mange synspunkter Nann. Som for eksempel når det gjelder tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. At det er under all kritikk at Troms og Finnmark vedtas å slås sammen til en megaregion, mot det absolutte flertallets vilje. Som jeg og De Grønnes 1. stortingskandidat, Ørjan Jensen, tidligere har sagt i avisen, så er dette en udemokratisk prosess der ting virker å vært avgjort allerede i 2013. Det er derfor gledelig å vite at vi har hele partiet i ryggen når vi sier at vi kommer jobbe for å reversere alle tvangsvedtak når vi kommer inn på Stortinget.

Og du har fullstendig rett når du poengterer at norsk politikk, rødt som blått, er bakenforliggende årsak til at 8 småbruk legges ned daglig i Norge! Jeg tror at du vil være enig med meg når jeg sier at vi trenger en landbrukspolitikk som prioriterer små og mellomstore gårder, istedenfor store industrielle gårder. Eller at vern av matjord burde være ufravikelig, fordi det er en av de viktigste strategiene for og både øke vår sikkerhet som nasjon og for å sikre at vi kan ha et norsk landbruk. Og jeg håper at det er selvsagt at vi begge syns det er galskap i at vi gjør oss avhengige av utenlandske produsenter, istedenfor å støtte de lokale, og dermed bidrar til at norske produsenter blir utkonkurrert. Det hadde ikke heller skadet om bøndene hadde kunnet få noen kroner mer i fortjeneste for hver liter melk som de selger…

Og jeg er glad at du nevner kystfiskeflåten! Få ting provoserer meg så mye som den norske fiskeripolitikken, som i en årrekke sakte men sikkert har ført til en nedbygging av kystsamfunnene. Og med tanke på at Finnmarks lange kystlinje, og mange kystsamfunn, må man også kunne si at vi sannsynligvis har blitt hardest rammet av denne nedbyggingen av kystflåten og norske kystsamfunn. Til fordel for store rederier og havflåten! Enten det var oppkjøp av fiskemottak som fort ble lagt ned, privatisering av kvoter eller når statsmakten erstattet leveringsplikten med en såkalt ”tilbudsplikt”, så har resultatet vært den samme. Dette vet mine partifeller som er oppvokst i kystbyene i Finnmark meget godt, ikke minst Ørjan Jensen som kommer fra Vardø kommune. Jeg er derfor stolt over De Grønnes fiskeripolitikk, som vil gjeninnføre leveringsplikten, straffe trålere som ikke oppfyller sin leveringsplikt ved å frata de deres kvoter og satse på en styrking av kystflåten og infrastrukturen i havnene. Jeg håper at du Nann, på lik linje med Kystopprøret, vil velkomme vår kystfiskepolitikk siden det er noe som kystsamfunnene har etterspurt i alle år.

Faktum er den Nann at det er vanskelig å være uenig med deg, men det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i din frustrasjon og oppgitthet over politikerne. Være seg det  politireformen, helsepolitikken som behandler pasienter som kunder og produkter istedenfor mennesker som trenger hjelp eller skoleinstitusjonen som er utformet på en måte som gjør at mange barn faller utenfor eller ikke får det meste ut av skolen. Som far for et barn i barneskolealder, og som tidligere assistent i helsevesenet, kan jeg godt relatere til din bekymring, fordi jeg har gått i de skoene som du viser til.

Nann, jeg skriver dette svaret til deg fordi jeg vil at du skal vite at det faktisk fins politiske partier som kjemper for å få sagt akkurat de tingene som du nevner. Du har helt rett, istedenfor å diskutere de viktige tingene er det altfor ofte oppslag i Nettavisen om hva som skjer med parkeringsplassene i Oslo. Ta toget sier vi, men vi sier også bygg ut togbane rundt HELE Norge! Ikke stopp ved Narvik eller eventuelt Tromsø, strek den hele veien til Kirkenes. Vi sier også at vi må bruke penger på veivedlikehold eller en skikkelig satsning på infrastrukturen slik at vi både får et gedigent strømnett i Finnmark, som kan forsyne oss med strøm fra vindkraftanlegg. Og når det er på plass kan vi også bygge ut hurtigladestasjoner til elbiler slik at du kan lade bilen like hyppig som du kan tanke den.

Men det er en ting som du påstår om meg og De Grønne som ikke stemmer Nann, og det er at vi lyver. Miljøpartiet De Grønne blir kalt mye rart, men en ting kan man i hvert fall ikke kalle oss, og det er populister. Vi er partiet som har foreslått en politikk som blir latterliggjort av de andre partiene, men vel tatt imot av fagfolk. Vi er partiet som foreslått å omstille oljenasjonen Norge til fornybarnasjonen Norge. Vi er partiet som heller går ut av en maktavtale enn å tillate uregulerte og forsøplende oppdrettsanlegg, som for eksempel i Lebesby.

Jeg vil oppfordre deg til å gi oss en sjanse. Les vårt program, og la historien være vår dommer. Når har vi ikke jobbet for det vi lovte at vi skal gjøre? Når har vi vært partiet som tatt de populære beslutningene? Det er uhyre viktig i et demokrati at vi baserer våre valg på fakta og riktig informasjon. Og vi har alle et ansvar, både å ansvarliggjøre politikerne, men også oss selve som velgere.