Som tidligere journalist i bl a Finnmark Dagblad, ble jeg noe overrasket over kvaliteten på reportasjen fra MDG og stortingsrepresentant Rasmus Hanson sitt lunsjmøte på Kaikanten i Hammerfest søndag 19. februar.

Ei enkel setning - totalt løsrevet fra sin sammenheng - blir til ei overskrift som neppe kan kalles annet enn direkte misvisende.

Uttalelsen fra Rasmus Hanson om at finnmarkingene har et like stort ansvar som andre for å bidra til å løse miljøutfordringene våre, kom i forbindelse med ei meningsutveksling hvor det ble påpekt lokal forurensing fra Melkøya (fakling, gasstankere o a), uutnyttede muligheter for energiproduksjon på Melkøya, konsesjoner for stadig flere åpne oppdrettsanlegg og Hammerfest og Kvalsund kommuners positive innstilling til dumping av gruveavfall i Repparfjorden.

Biler ble debattert, men på det nivået at el-biler vil tvinge seg fram, og at vi må utvikle et fungerende ladenett.

Herunder ble det også tydeliggjort at MDG er for utbygging av kraftoverføringsnettet.

De fleste frammøtte var ansatte ved Melkøya, som i hovedsak var interesserte i hvilke alternative, fornybare og miljøvennlige arbeidsplasser som kan utvikles i forbindelse med den foregående utfasingen av fossil næring.

Jeg opplevde to timers meningsfylt informasjonsutveksling i en meget hyggelig tone, hvor tekniske data, muligheter, holdninger osv. ble diskutert på en informativ måte.

Dette ble også hovedinnholdet i møtet, og journalisten var tilstede hele tiden, og det nevnes ikke med et ord.

Men - som overskriften sier - finnmarkingene har selvfølgelig et like stort ansvar for å bidra til å løse miljøutfordringene våre som alle andre, men MDG mener at at vårt bidrag bør ligge på de nevnte områdene, Melkøya, oppdrettsanlegg, gruvedrift og utvikling av kraftoverføring.

Her har vi absolutt mye å bidra med, og det på disse områdene vi bør innse vårt ansvar.

For å unngå de vanlige misforståelsene, ble det også flere ganger understreket at MDG ikke arbeider for bråstans i norsk olje- og gassproduksjon, men at vi arbeider for å holde Parisavtalen - i motsetning til sittende regjering og AP.

Det vi imidlertid ønsker, er å øke satsingen på og utviklingen av fornybare, miljøvennlige og desentraliserende arbeidsplasser, nå, mens vi sitter på den grønne gren og har rikelig av menneskelige og økonomiske ressurser å ta av.

MDG ønsker med andre ord å jobbe etter føre var - prinsippet, heller enn å bli tatt på senga av ei utvikling som plutselig skjer raskere enn vi nå kan forutse.

Dette kom også tydelig frem på møtet uten å bli nevnt i reportasjen.

Stortingsrepresentant Rasmus Hanson hadde under dette todagers besøket også samtaler med Nussir, representanter for nye grønne næringer, sameorganisasjoner og andre, og som gammel Alta-aksjonist er han meget opptatt av å bevare Finnmarks sårbare natur.

Dette finner man heller ikke verdt å nevne.

Jeg synes i det hele tatt det er merkelig at avisen ikke finner det en smule interessant at en stortingsrepresentant tar seg tid til å dra ut til Kvalsund skole en lørdagskveld, og nærmest "på torget" i Hammerfest en søndag formiddag for å møte folk direkte, og for en direkte debatt.

Jeg mener dette er prisverdig, og skulle gjerne sett det gjort oftere, også av andre.

Nå skal jeg ikke bare skyte på journalisten, jeg vil anta at hun har skrevet mer enn det som ble lagt ut på nettet.

Jeg mistenker også desken for å ha en finger med i spillet, og der kan det ofte sitte personer med sterkere politiske ambisjoner enn journalistiske.

Uansett - fra et faglig synspunkt er dette ikke å regne som noen god reportasje, om man kan regne den som en reportasje i det hele tatt? Det rapporteres jo ingenting fra møtet, eller møtene.

Jeg håper dette i framtiden ikke blir representativt for kvaliteten på andre reportasjer i avisen.