Finnmark og luftfart: Avinor investerer milliarder i nord – Lakselv har og vil fortsatt ha en av landets lengste rullebaner!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevPåstander redaktøren i Finnmarksposten og kom med sist uke oppfattes som urettmessig og udokumentert. Det har også kommet påstander fra havnefogden om begrensninger for snuhavnoperasjoner ved Lakselv, noe som heller ikke medfører riktighet. Jeg ønsker med dette å redegjøre for både rullebanen i Lakselv og Avinors satsning i Finnmark.

Avinor har 11 lufthavner i Finnmark. Dette er den desidert største tettheten av lufthavner pr. innbygger i Norge, og kanskje i verden. Underskuddet i drift og investering pr. passasjer er også det største i Norge. Når dette er sagt, så er vi selvfølgelig klar over betydningen lufthavnene har for

Finnmark med lange avstander og spredt bebyggelse. Både med hensyn til næringsliv, helsetjenester og fritidsreiser. Vi er stolt av det samfunnsoppdraget vi har, og Avinor som selskap og våre ansatte gjør hver dag en betydelig innsats for å yte service til våre kunder. Avinor har også i sin vurdering av lufthavnstrukturen uttalt at det er et mål å opprettholde disse tjenestene også i fremtiden, og at selskapet gjennom effektivisering og bruk av ny teknologi anbefaler videreføring av dagens lufthavnstruktur som vårt innspill til Nasjonal transportplan (NTP).

STORE FLY: Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, forsikrer at fly inntil kategori E fortsatt kan lande og ta av fra Lakselv lufthavn Banak, også etter rullebaneendringen. Dette er fly som eksempelvis Boeing 747 Jumbojet og Airbus A330/A340. Antonov An-124 (bildet), som er verdens største serieproduserte transportfly, er imidlertid i kategori F, og vil kreve dispensasjon slik som i dag.

STORE FLY: Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, forsikrer at fly inntil kategori E fortsatt kan lande og ta av fra Lakselv lufthavn Banak, også etter rullebaneendringen. Dette er fly som eksempelvis Boeing 747 Jumbojet og Airbus A330/A340. Antonov An-124 (bildet), som er verdens største serieproduserte transportfly, er imidlertid i kategori F, og vil kreve dispensasjon slik som i dag. Foto:

Så til Lakselv. Avinor vil ikke gjøre fysiske endringer på Lakselv lufthavn. På grunn av nytt regelverk vil vi omdefinere en del av rullebanen til sikkerhetsområde slik at flyplassen ikke lenger må drives på dispensasjon fra Luftfartstilsynet. For avganger sydover opprettholdes dagens tilgjengelig bane, mens for avgang nordover blir tilgjengelig banelengde noe redusert. Lakselv har fortsatt en av landets lengste rullebaner.

Store fly (Kategori E) fly kan bruke banen som før 

Vi har vært i kontakt med relevante aktører som opererer eller har flytyper som kan tenkes å operere på Lakselv, og ingen har tilkjennegitt at en endring slik vi planlegger vil påvirke operasjonene negativt. For å komme med et konkret eksempel: Antonov-flyet som landet på Lakselv nylig fortsatte til Stavanger lufthavn og landet der, på de «snaue» 2556 meterne som er tilgjengelig for landing på Sola.

Påstander i media

Når Avinor nå blir anklaget for å ha holdt noe skjult eller kommet opp med en plan som setter begrensninger for de kommersielle mulighetene, oppfatter vi dette som urettmessig og udokumentert kritikk. Vi tror og håper dette skyldes at dette er et vanskelig fag og sånn sett ikke er så lett å forklare. At det er sikkerhetsområdene som ble krevd utvidet, og at vi bruker deler av rullebanen som sikkerhetsområde, og at man likevel kan bruke dette området for avgang mot syd er kanskje ikke så lett å forstå. Våre undersøkelser viser at endringene ikke vil medføre praktiske konsekvenser for bruk av rullebanen.

Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Og vi ser frem til en fortsatt offensiv satsing både i Finnmark og landet for øvrig slik vi alltid har gjort.

At det er sikkerhetsområdene som ble krevd utvidet, og at vi bruker deler av rullebanen som sikkerhetsområde, og at man likevel kan bruke dette området for avgang mot syd er kanskje ikke så lett å forstå.

Dag Falk-Petersen

Avinor i Finnmark – nøkkeltall

- Trafikktallet for Finnmarksflyplassene var i fjor på totalt ca 1,05 millioner (av totalt for hele landet ca. 50 millioner passasjerer)

- Avinor har nær 300 ansatte i Finnmark

- De fem siste årene har det samlede økonomiske bidraget for drift til Finnmark alene vært 2,8 milliarder kroner.

- I 2015 alene fikk luftfarten i Finnmark et økonomisk bidrag på nesten 600 millioner i 2015.

- Ser man de siste ti årene under ett er summen hele 1, 6 milliarder investerte kroner i Finnmark alene.

- Den eneste flyplassen i Nord-Norge som går med overskudd er Bodø, alle de andre lufthavnene går med betydelige underskudd, som Avinor dekker med egne midler. Oslo Lufthavn er den lufthavna som genererer det største overskuddet i Avinor. Store deler av dette overskuddet går med til å dekke underskuddene på de mindre flyplasser.

Dag Falk-Petersen

Konsernsjef, Avinor

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags