«Det jeg ikke er stolt av er måten DU, kommuneoverlegen, svartmaler arbeidsplassen min på med dine uttalelser i offentligheten»

Loppaværing Yngvild Bye mener kommuneoverlegen svartmaler hjemstedet hennes, når han omtaler lovbrudd knyttet til driften av sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Loppaværing Yngvild Bye mener kommuneoverlegen svartmaler hjemstedet hennes, når han omtaler lovbrudd knyttet til driften av sykehjemmet og hjemmetjenesten. Foto:

Av
DEL

MeningerLes kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo sine kommentarer lengre ned i teksten, etter Yngvild Bye sitt innlegg.

Hallo Ballo!

Jeg har jobbet innenfor helse- og omsorg i Loppa kommune siden 1979.

Jeg har mange roller – først og fremst er jeg mor, ektefelle og pårørende. Jeg er i tillegg off. godkj. helsefagarbeider, en medarbeider, kollega, og noen ganger er jeg pasient og har behov for helsehjelp.

Jeg har bestandig vært stolt av mitt yrke, mine kollegaer, samholdet og ikke minst over arbeidsplassen min.

Ingenting er endret. Jeg er fortsatt like stolt.

Det jeg ikke er stolt av er måten DU, kommuneoverlegen, svartmaler arbeidsplassen min på med dine uttalelser i offentligheten.

Les tidligere intervju med kommuneoverlegen: – Loppa kommune kommer til å gå til grunne, sier Ballo. Og ordføreren er enig

I ett av mange avisintervjuer, sier du at kommunen kommer til å gå til grunne. Det begrunner du med at administrasjonen over dere leger ikke har respekt for den jobben du/dere gjør. At de ikke forstår fagligheten som utføres og respekterer faget.

«Det er en grunn til at vi er satt til å utføre vår jobb», sier du.

Hva er det du, Ballo, ønsker å oppnå med dine harde skyts i media – om hvor dårlig stilt det er i Loppa kommune og svartmaler framtidsutsiktene?

Er det sånn å forstå at det bare er dere leger som sitter med sannheten, og har fasiten for hvordan stable Loppa kommune på beinene – fra administrasjon og til alle oss som jobber i helse- og omsorg? Det må føles tungt å sitte med all den sannheten, og frustrerende at ikke alle stoler på den. Vi er ikke verdt mye og vi vet vel ikke bedre..!

Jeg vil sammenligne det med måten jeg, som jobber i 1. et., føler det, når du gjentatte ganger viser manglende respekt for det arbeidet jeg og mine kollegaer gjør. Hvilke yrkesetiske retningslinjer jobber du etter? Hva med din respekt, din verdighet, vår tillit og vår trygghet?

Som du – trenger også vi anerkjennelse og respekt for det arbeidet vi gjør. Man kommer langt med normal høflighet.

Du ytrer din bekymring for at det siden våren 2016 og fram til i dag har det vært utskifte av avdelingsleder på sykehjemmet tre ganger.

Hva var det med Loppa som var så innbydende at du kom hit våren 2016 for å jobbe som kommunelege, og hva har skjedd siden da?

Du har blitt kritisert for din atferd, og i Altaposten i sommer sier du:

«Jeg banner ikke, og jeg bruker ikke personkarakteristikker. Men det har hendt at jeg blitt sint og brukt utestemme, slik det hevdes, men det har vært med bakgrunn i et alvorlig bakteppe. Man kan ikke frikoble en slik reaksjon fra situasjonen der kommentaren falt».

Jeg har, både i jobbsammenheng og som pårørende, fått oppleve deg – som nedlatende og arrogant – uten at det det har vært noe alvorlig bakteppe. Og det har du fått tilbakemelding på.

Loppa kommune har vært best i Finnmark på kommunebarometeret flere ganger. Vi gjør det bra og vi gir god pleie og omsorg. Måten du framstiller kommunen, sykehjemmet og kollegaene mine på i media gjør meg bare trist.

For brukere, beboere og pårørende fremstiller du det som en plass hvor man ikke vil ha sine nære og kjære på.

Den omsorgen som gis, empatien og tryggheten de eldre får fra oss, er der, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Vi er de varme hendene.

Vi har virkelig fått føle på det – konsekvensene av «utestemmen» – usikkerheten, nedsnakkingen og negative kommentarer. Det er jeg og mine kollegaer som møter reaksjonene og bekymringene fra pårørende, men også fra venner, familie og andre som har lest dine uttalelser. Det er trist lesning, når det bare er din sannhet som kommer fram.

Jeg vet at det er flere med meg som kan skrive under på at NEI, det står ikke så dårlig til på sykehjemmet.

Tilsynsrapporten viser at det er avvik og at det er forbedringspotensial.

Det har vært stor utskiftning av mellomledere og mangel på sykepleiere. Men hvordan ivaretar vi medarbeidere, kollegaer og personale, skaper de gode faglige og ansvarlig medarbeidere, handler om respekt, verdighet, tillit og trygghet for den enkelte. Det fremkommer også i rapporten at enkelte opplever det vanskelig å skulle ta kontakt med legene. Det kan ikke være bra for pasientsikkerheten at personalet ikke tørre å kontakte legen.

Hva har du, Ballo, bidratt med i å ivareta personalet og psykososiale arbeidsmiljøet på sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Og så lurer jeg på hvorfor du sier opp nå, når tilsynsrapporten er kommet. Det er vel nå det hadde vært naturlig å samles og legge planer for hvordan reetablerer tilliten og styrke tjenesten og avdelingen.

Men måten du framstår i media og uttaler deg, fortsetter du å skape negative holdninger og forstørre konflikten, det føles illojalt og nedbrytende.

Ingen er uerstattelig, så kanskje du skulle vurderer å avslutte arbeidsforholdet ditt før oppsigelsestiden din går ut – 1. april, så vi andre kan får startet gjenoppbyggingen i fred.

Jeg er stolt av yrket mitt, mine kollegaer, samholdet, samarbeidet og min arbeidsplass!

Svar til Yngvild Bye fra Olav Gunnar Ballo.

Jeg har stor forståelse for at ansatte ved sykehjemmet og Hjemmetjenesten i Loppa kommune kan ha behov for å forsvare seg i en krevende situasjon. Jeg vil likevel understreke at tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har avdekket rene lovbrudd knyttet til driften av sykehjemmet og Hjemmetjenesten i Loppa kommune, som det er helt nødvendig å få ryddet opp i.

Det handler om ivaretakelsen av de aller svakeste og sykeste i kommunen, der rapporten også har avdekket betydelige mangler både i oppfølging av ordinert behandling og i legemiddelhåndteringen, som kan ha hatt alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker. I dette arbeidet har vi alle, også Yngvild Bye, et ansvar for å se til at ingen pasienter lider overlast.

Det er et likevel primært et lederansvar å rydde opp i disse kritikkverdige forholdene. Min kritikk har dermed ikke vært rettet mot enkeltansatte ved sykehjemmet, men mot Loppa kommunes administrative ledelse, som har vært orientert om disse forholdene i flere år uten å rydde opp. Nå som rådmannen har sagt opp sin stilling, har kommunestyret i Loppa kommune et betydelig ansvar for å ta innover seg alvoret i situasjonen, og å bidra til  at reelle forbedringstiltak finner sted.

Med vennlig hilsen

Olav Gunnar Ballo

Kommuneoverlege

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags