Urokkelige Finnmark !!

Finnmark kommer ikke til å gi seg, skriver artikkelforfatteren. Foto: Alf Helge Jensen

Finnmark kommer ikke til å gi seg, skriver artikkelforfatteren. Foto: Alf Helge Jensen

Av
DEL

Meninger«Finnmark må holdes i ørene, slik at fylket ikke ender opp som et u-land internt i Norge», skriver Nettavisen-sjefredaktør Gunnar Stavrum belærende

«Klokt av Stavrum», skriver Nordlys’ politiske redaktør Skjalg Fjellheim fra sitt kontor i Tromsø.

«For Tromsø, som er en by i sterk vekst og med stor tilflytning, vil det være en tragedie», hamrer Stavrum ut videre, før han lesser på med at «Veien er kort til å lage spesialordninger som gjør de to nordligste fylkene til NAV-fylker med behov for stadig økonomisk hjelp og styring fra Oslo. 

Og Stavanger Aftenblad foreslår at Finnmark settes under statlig administrasjon (16-8-18)

Nedenfor: Sjalg Fjellheiim Nordlys 21-9-2017

For å ta det viktigste først. Finnmark er ikke Sibir. Det er tvert imot et aldeles fantastisk fylke, mye nærmere enn vi tror, med et rikt mangfold som rommer alt det beste i landet vårt. Jeg er lykkelig over at vi får lov til å spille på samme lag som de dyktige finnmarkingene.

Det Nord-Norge jeg kjenner etter å ha rapportert fra samfunnslivet i nærmere 30 år, er en landsdel preget av en befolkning som mange steder har høy utdanning og store mengder kunnskap.  Det intelligente livet er ganske jevnt fordelt, uavhengig av bosted.

Jeg er derfor sikker på at Vadsø, og for den saks skyld flere andre steder, kan være i stand til å forvalte administrative oppgaver i en ny region på en utmerket måte.

Nedenfor: Sjalg Flellheim Nordlys 19-8-2018

Et gammelt spøkelse har vendt tilbake i nord. Forskerne Hallvard Tjelmeland og Erik Oddvar Eriksen ved UiT beskrev det presist i en bok på 1990-tallet.

Tema var statsavhengighet, klientifisering og umyndiggjøring som Finnmarks verste fiender. Fordi fylket gravde seg ned i offerstatus, forsterket man periferiproblemer i stedet for å løse dem.

Denne logikken har nå kommet tilbake. 

Hva har skjedd med mannen i mellomtiden ? Hvorfor så total forandret virkelighetsoppfatning på under 1 år ?

NAV. Utbetalinger til innbyggerne i Norge 2017

8 fylker har større utbetalinger pr. innbyggere enn Finnmark: Nordland, Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Vestfold, Ø-Agder med Østfold på topp. Troms, Møre og Romsdal, Buskerud og V-Agder har ca. det samme som Finnmark.

Når det gjelder uføretrygdede er det 10 fylker som har større eller lik prosent av befolkningen på trygd, med Østfold og Ø-Agder på topp.

Av de totale utbetalingene får Finnmark ca. 1,5 % og har ca. 1,5 % av folketallet i Norge.

Påstanden om at Finnmark stikker seg ut som  et NAV- fylke, er en fullstendig absurd påstand, og det er direkte frekt og kunnskapsløst å bruke dette i den offentlige debatten. Og opprettholde myten om oss som trygdemisbrukere, statlige klienter og subsidieslukere er direkte uverdig oppførsel mot oss finnmarker.

Verdiskapning i Finnmark:

Oslo har en verdiskapning på ca. 500 milliarder. Det gir et gjennomsnitt på 740740.- pr innbygger.

Finnmark: Snøvit ca. 20 milliarder pr. år. Snøvits produksjonstid  vil gi  staten en netto inntekt på nærmere 200 milliarder

Goliat: ca. 20 milliarder pr. år. Stipulert nettoinntekt til staten ca. 13 milliarder når vi trekker fra produksjonskostnadene.

Fisk landet i Finnmark i 2017: ca. 4 milliarder

Laks produsert i Finnmark i 2017: ca. 4,3 , milliarder

Reiseliv og landbruk : ca. 1 milliard

Dette gir ca. 670000.- i verdiskapning pr. innbygger.

Dersom vi legger til varehandel, service, øvrig næringsliv og offentlige arbeidsplasser ligger vi nok ikke noe tilbake for den verdiskapninga som Oslo har. Bare i Loppa har vi en verdiskapning på over 1 million pr innbygger, og er på topp i Finnmark etter det jeg har fått med meg.

Overføring av oppgaver:

Finnmark kan overta dei fleste oppgåvene ekspertutvalet foreslår å flytta frå staten til fylka. Det seier eit fleirtal av medlemane i utvalet. Klassekampen 23-8-18.

Jeg satt på fylkestinget i Finnmark da vi hadde ansvaret for sykehusene. Ingen skal fortelle meg at staten vil overføre noe som er i nærheten av denne viktige tidligere fylkeskommunale oppgaven.

At driften av sykehusene er blitt bedre etterpå, kan utvilsomt diskuteres. Det vi har sett er en drift uten folkevalgt kontroll med oppesing av byråkrati og ledere med lønn av annen verden. 8 toppledere hever 100 millioner i lønn, bonuser, pensjonsordninger og etterlønn ved avgang. Dette er penger som kunne vært brukt på pasientbehandling.

ARGUMENTET OM AT VI ER FOR FÅ TIL Å STÅ ALENE, VIL JEG STERKT TILBAKEVISE!

Dessuten er det drøssevis av stater med både mindre areal og folketall enn Finnmark. Og de statene er på ingen måte noen U-land

Regjeringsproposisjon 84 S (2016-2017) sier:

Tre hovudalternativ:  Kommunal- og moderniseringsdepartementet legg opp til å fremme ein proposisjon om saka seinast våren 2018. Regjeringa føreslår at tre hovudalternativ blir vurderte nærare i lys av måla for reforma og kriteria for fylkesstrukturen: 1. Samanslåing av dei tre nordnorske fylka. 2. Troms og Nordland blir slått saman, og Finnmark held fram som eige fylke, eventuelt med grensejustering. 3. Troms og Finnmark blir slått saman, og Nordland held fram som eige fylke, eventuelt med grensejustering. For kvart av dei tre alternativa skal aktuelle grensejusteringar vurderast. I tillegg skal ein drøfte fylkeskommunane sin kapasitet og kompetanse til å løyse dagens og framtidige oppgåver. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i dialog med fylkeskommunane vurdere korleis arbeidet med framlegg om samanslåinger til eitt eller to fylke i Nord-Noreg skal organiserast.

Hvorfor fulgte ikke regjeringa sitt eget opplegg for regioninndeling i Nord ? Benkeforslaget fra FRP bryter helt med regjeringens  egen proposisjon i tvangsammenslåingsvedtaket i Stortinget i fjor. Derfor er det all grunn til å kalle vedtaket ulovlig, og resultatet er det kaoset vi nå opplever. Antar at redselen for å tape valget i fjor ligger bak, og at V og Krf er med på dette bedrøvelige uærlige spillet er ufattelig. Her står det klart og tydelig at Finnmark kan bestå som eget fylke. Hvorfor gjelder ikke det lenger ? Er det så banalt at siden Troms og Nordland ikke ville, trudde dere det var lettere å tvinge Finnmark sammen med Troms.

Videre skulle en drøfte fylkeskommunes kapasitet og kompetanse til å løyse dagens og framtidige oppgaver. Heller ikke dette er gjort ! Det er nesten ikke så man tror det man leser.

Jeg lover dere at Finnmark kryper ikke til korset. Tvert i mot vokser bare UR-kraften i oss !

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags