Er nok nok?

Leo Leonhardsen

Leo Leonhardsen Foto:

Av

Disse dagene er en skjebnetid for Finnmarks befolkning.

DEL

LeserbrevÆ husker valgkampen i 1985. Æ reiste sammen med Yngve H., Gro H.B., Leif H. (LO-lederen da), ja, mange andre fra ledelsen i LO og AP. Æ var heldig og fikk overhøre mange strategisamtaler. Æ husker spesielt Harriet Andreassen.

En gang sa ho: «Vi lefle ikke med høyrekreftan. Vi e fra arbeiderklassen. Det e arbeiderpolitikk vi skal føre. Vi diskutere ikke på Høyres premissa. Vi skal diskutere på våres premissa. Fordi det e våres politikk det handle om. Høyrekreftan har alltid prøvd å splitte oss. Det skal dem ikke klare no heller» Ikke ordrett sitert. Men æ huske mange episoda med ho der ho va standhaftig, og sa at vi måtte ikke glemme kor vi kom ifra, for da har vi tapt. Mye av det samme opplevde æ at Yngve sto for. Æ huske at Leif H aldri klarte å uttale Kjøllefjord riktig, da han presenterte mæ. Han sa alltid «Krøllefjord». Det var mye varme og humor i troppen. Det va lærerikt og arti å være sammen med de der kanonan. Æ lærte at man kompromisse ikke når man ser en mulighet tel å vinne frem for de man e valgt tel å representere.

Æ kan godt forstå bekymringan tel de seks ordføreran som har sagt at nok e nok. Æ kan også forstå flertallet i styret i Finnmark Arbeiderparti, som foreslår et slags dobbeltløp, med håp om at man skal kunne reversere vedtaket om sammenslåing etter valget i 2021. Problemet e at de velger feil strategi. Ho Harriet ville aldri ha valgt den strategien. Ho ville sagt at det her e å akseptere Høyres premissa. Det skal ikke Arbeiderpartipolitikere gjøre.

Dersom fylkestinget velger den løsningen som styret i Finnmark Arbeiderparti foreslår, så er det ingen vei tilbake. Da har våre tillitsvalgte forrådt folkeviljen i Finnmark, vil enkelte kunne hevde. Æ vil ikke være så bombastisk, fordi det e menneskelig å tvile. Nå har vi kommet så langt at et prosessvarsel kan utsette sammenslåingsprosessen i mange år. Dersom Arbeiderpartiet fører sosialdemokratisk politikk og samler seg om den frem mot Stortingsvalget i 2021, så er det sannsynlig at det blir et annet flertall på Stortinget i 2021. Det er da det er mulig å reversere høyresidens vedtak om sammenslåing. Prosessvarselet er den eneste strategien som kan føre til at Finnmark kan bestå som eget forvaltningsområde i fremtida. Å gå inn i fellesnemnd og etablere et nytt fylke nå, vil ikke kunne reverseres i 2021. Da har prosessen gått for langt. Dessuten har for mange fått posisjoner til at man vil ønske noen reversering.

Fylkeskommunereformen i 1975 betydde kanskje mer for finnmarkingene enn for innbyggerne i mange andre fylker. Denne sammensatte nasjonen i en koloniaktig region kunne endelig, til en viss grad, styre seg selv. Fylkestinget har gjort mye galt og mye godt opp gjennom disse 43 årene. Det er det ikke alene om. Det viktigste vedtaket dette tinget har fattet i disse årene er å proklamere at Finnmark skal bestå som eget fylke, med demokrati for alle de merkelige menneskene som har valgt å bo her. Det var en proklamasjon som peker tilbake til 1945 da finnmarkingene trosset staten og reiste hjem igjen. For å bygge opp igjen det landet de trodde på.

Vedtaket om sammenslåing er en arrogant handling, utført av politikere som misbruker Stortinget. Det er ikke slik at Stortingets vedtak skal følges til "punkt og prikke". De representantene som har fattet dette vedtaket har ikke vist respekt for Forvaltningslovens krav om utredning i en så omfattende sak. Derfor vil jeg hevde at de har misbrukt sin stilling som stortingspolitikere. Våre representanter på Fylkestinget har forstått dette, og de har derfor handlet med verdighet og med respekt for våre demokratiske prinsipper.

Disse dagene er en skjebnetid for Finnmarks befolkning. Æ har mange ganga tenkt på ho Harriet opp gjennom åran. Æ gjør det i dag også. Æ håpe at våre representanta i fylkestinget kan stoppe opp og tenke på ka ho Harriet sa, når dem skal velge mellom å lefle med Høyre og å vinne frem for alle dem som har gitt dem tillit gjennom valg. 

Leo Leonhardsen

Allmennpraktiserende trubadur. Kjøllefjord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags