Legge til rette for gode liv i alderdommen

Mitt ønske for befolkningen i den nye storkommunen er at alle søkere skal få muligheten til å bo hjemme med tjenester opp til 25 timer i uken, før en sykehjemsplass blir valgt, skriver Grete Svendsen.

Mitt ønske for befolkningen i den nye storkommunen er at alle søkere skal få muligheten til å bo hjemme med tjenester opp til 25 timer i uken, før en sykehjemsplass blir valgt, skriver Grete Svendsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I enhver valgkamp, er det et sterkt ønske om at de eldre i vårt samfunn skal ha det godt i alderdommen, og leve gode liv. Dette er noe som Hammerfest arbeiderparti tar på alvor og jobber med kontinuerlig og har programfestet følgende i kommende valgperiode.

Der sier vi at, «Erfaringer fra et lenge levd liv er en gave for vårt samfunn, og eldre er en ressurs. Vi skal legge til rette for lange, gode liv, hvor eldre er sjef i eget liv. Vi vil fortsette jobben med å skape flere gode boformer, hvor eldre som trenger det opplever god omsorg og et trygt og sammenhengende helsetilbud.»

Befolkningen i Norge er i dag pensjonister tre ganger lengre enn på 70-tallet. Aldri før har vi levd så godt, så lenge. Vi må slutte å se på eldrebølgen som en trussel, men heller se på dette som en bølge av ressurser.

Dette er noe Hammerfest arbeiderparti har tatt innover seg og ser potensialet de eldre i samfunnet vårt er. Som politiker er det min jobb å legge til rette for muligheten til gode, lange liv, og ikke minst vise respekt og la de eldre være sjef i eget liv. Det skal vi gjøre med å føre en god politikk med å engasjere pensjonister, lage gode felles aktivitetstilbud, ta vare på pårørende og legge til rette for at de eldre i Hammerfest kommune skal føle seg verdsatt og respektert. I kommende valgperiode skal Hammerfest arbeiderparti blant annet jobbe for følgende:

• Utrede helsestasjon for eldre. Helsestasjon for eldre kan være ett naturlig sted å samle ulike tjenester og ha en
forebyggende rolle i helsetjenester for eldre – herunder ett tilbud for pasienter med demens.
• Utvikle demensomsorgen i samarbeid med brukere, pårørende, tjeneste og demenskoordinator
• Etablere nok omsorgsplasser – til riktig tid, sted og på riktig nivå.
• Innføre gratis trygghetsalarm.
• Sikre god ernæringsrik mat i eldreomsorgen.
• Videreutvikle lavterskel aktivitetstilbud for eldre, ulike behovsgrupper og mennesker med nedsatt funksjonsevne, i
samarbeid med brukere og frivillige organisasjoner.

I en rekke undersøkelser blant de eldre, der spørsmålet om hva du ønsker når du blir eldre og etter hvert vil få behov for hjelp, er det å få bo hjemme lengst mulig, det mest sentrale. Hjemmebaserte tjenester vil i årene fremover bli mer og mer viktig.

Mitt ønske for befolkningen i den nye storkommunen er at alle søkere skal få muligheten til å bo hjemme med tjenester opp til 25 timer i uken, før en sykehjemsplass blir valgt. Ekstra viktig vil det bli å få til et lavterskel aktivitetstilbud for eldre og demente, da vi vet at ensomhet blant eldre er / kan være et problem. Ett mål må være å sikre et aktivitetstilbud til eldre og demente personer de fleste dagene i uken.

Ved å stemme på Hammerfest arbeiderparti til høsten, vil du være sikker på at vi som politikere skal ta godt vare på deg og legge til rette for gode liv i alderdommen.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken