Derfor publiserer vi «Kjøllefjord-saken»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

iFinnmark publiserer i dag en dokumentar som belyser hvordan en psykisk utviklingshemmet, overgrepsdømt mann, har fått gå blant sine ofre i flere tiår. Rettsvesenet har latt ham sone dommen midt blant sine ofre.

DEL

KJØLLEFJORD-SAKENMannen ble dømt for overgrep mot en rekke barn i 1994, og har sonet og soner fortsatt sin straff for forholdene. Mannen har i all tid etter dommen bodd i Kjøllefjord. Mens noen av ofrene valgte å flytte fra Kjøllefjord, fordi overgriperen fikk fortsette å bo der, er mange ennå igjen i samfunnet.

Noen av ofrene utviklet allerede som barn psykiske problemer. Noen hadde suicidale tanker. Selv på sikring, fikk mannen mulighet til å begå et nytt overgrep.

Det er ingen tvil om at dette er en vanskelig sak for mediene å gå inn i, og vi vet at mange har kviet seg for å ta tak i denne saken. Det er en omfattende sak med svært mange hensyn å ta. I «Vær varsom-plakaten», som all vår journalistgjerning er tuftet på, heter det at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Det er vår plikt å fortelle historien om det som har skjedd i Kjøllefjord, og hvordan myndigheter og offentlige instanser har håndtert overgrepene som har skjedd der. Det er også vår plikt å fortelle om hvordan denne saken fortsatt ligger som en verkebyll i det lille samfunnet. Denne historien avdekker store svakheter i statsapparatet, som har fått ekstreme konsekvenser for dem det gjelder. Det er bare tapere i saken, og opplysningene vi har funnet frem til, tyder på at verken overgriper eller ofre har fått den hjelp og oppfølging de skulle ha hatt.

Faktum er følgende: Frem til 2017 har staten brukt over 60 millioner kroner på å sikre overgriperen, i Kjøllefjord. Det betyr at mange av ofrene fortsatt må forholde seg til sin overgriper i det daglige. De møter han på butikken og i lokalsamfunnet.

Flere av dem som ble utsatt for overgrepene sliter i dag med psykiske problemer. De har ut fra det vi har klart å avdekke, ikke fått den oppfølgingen de burde hatt. Dette har blant andre Fylkesmannen i Finnmark vært kritisk til.

«Kjøllefjord-saken» avdekker store svakheter i apparatet, som har fått ekstreme konsekvenser for dem det gjelder. Det er viktig at denne historien nå kommer ut av skyggene og folkesnakket og ut i offentligheten. Bare slik kan saken bli tatt tak i og at ofrene får oppfylt sitt største ønske, at noe endelig skjer og at deres hverdag blir mer levelig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags