Lebesby Senterparti er ikke fornøyd med en utvikling der folketallet er redusert med omtrent 45 på noen få år

Av
DEL

LeserbrevVi ser i avisa Finnmarken at avtroppende ordfører er fornøyd med det hun levner etter seg. Lebesby Senterparti er ikke fornøyd med en utvikling der folketallet er redusert med omtrent 45 på noen få år.

En stor utfordring er at barnefamilier velger å flytte fra kommunen, og for få velger å flytte til. Det er altså for få unge som velger Lebesby kommune og befolkningen blir da stadig eldre. Elevtallet i skolene er sunket med omtrent 70 i løpet av en 10 årsperiode.

Vi har på svært mange områder en positiv utvikling når det gjelder næringsliv, spesielt innenfor fiskeri og maritime næringer, både i indre og ytre del av kommunen. I Laksefjord har det vært gjort investeringer i milliardklassen og investeringene der ser ut til å fortsette videre. Antall arbeidsplasser øker stadig, men for få velger å bosette seg der med sine familier og det blir mange pendlere.

Servicetilbudene svekkes når folketallet går ned, og det har etter hvert blitt «mange hull» i listen med tilbud, møteplasser og alternative arbeidsplasser. Lebesby kommune må bli en enda mer attraktiv som arbeidsgiver og arbeidskommune. Vi er gode på å gjøre oss attraktive for leger og annet nøkkelpersonell. Nå er det like akutt med å få ungdom og unge voksne til å velge oss.

Etter valget vil vi prioritere målrettede tiltak som på de fleste områder vil rette seg mot unge mennesker:
• Ungdoms-/nyetablerer utleiepris på en del av de kommunale boligene.
• Videreføre arbeidet med å utrede bassengene i Kjøllefjord og på Lebesby.
• Jobbe for at unge (og andre) ansatte i kommunen får mulighet til kompetanseheving og videreutdanning, med økonomisk støtte fra kommunen. Faglige utfordringer øker trivsel, skaper engasjement og meningsfylt hverdag.
• Være gode på å inkludere og integrere nye arbeidstakere, mange kommer på midlertidig basis, men vi ønsker å friste de til å bosette seg permanent.
• Hjelpe unge (og andre) gründerspirer med å komme i gang med egen virksomhet, gjennom god rådgivning og målrette næringsfondet.
• Gjeninnføre den kommunale ungdomsfiskeordninga.
• Arbeide for flere lærlingeplasser.
• Jobbe for å styrke LOSA, og gjøre det til et attraktivt alternativ. I vår digitale verden er ikke LOSA «bare» et distriktstiltak, LOSA er fremtiden.
• Bidra til et aktivt ungdomsråd, og ha lav terskel inn til ordførerkontoret/politiske miljøer, det er viktig at de unge blir hørt og sett, og satt pris på i alle sammenhenger.
• Videreføre ungdomsklubbene i Kjøllefjord og Lebesby.
• Videreføre og støtte eksisterende kulturtilbud, samt være positiv til nye initiativ som skaper bolyst.
• Videreføre helsesøstertjenesten
• Styrke rus- og psykiatritjenesten.
• Utvide muligheten for bruk av snøscooter.
• Arbeide for tilgang på høyhastighets internett der hvor du bor.

Ja til tjenester NÆR FOLK – stem Lebesby Senterparti!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags