Lebesby kommune har ikke sagt ja Davvi vindpark

Thomas Wøhni

Thomas Wøhni Foto:

Av

Vi legger merke til at det i avisartikler og leserinnlegg vises til at Lebesby kommune er positivt innstilte til Grenselandets omsøkte vindkraftanlegg på Laksefjordvidda. Vi i Lebesby Senterparti ønsker å nyansere denne oppfattelsen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Konsesjonssaken er under behandling hos NVE, men har ikke vært på det politiske sakskart i Lebesby kommune. Ikke i forrige periode under ordfører Akselsen, eller i denne, under Sigurd Rafaelsen. Dette er ulikt en del andre kommuner, sist Porsanger, som behandler det politisk om de ønsker vindkraft utredet i sin kommune.

Vi har sett at ordfører Rafaelsen ved noen anledninger har uttalt seg positivt til vindkraft, og ønsket det velkommen i vår kommune, men det har vært uten bakgrunn i et kommunestyrevedtak, og dermed har det ikke nødvendigvis gjenspeilet kommunens holdning til prosjektet.

LES OGSÅ: Sterk vindkraftmotstand også her i Finnmark

Vi har registrert at lederen av Nordkyn Næringsforening i et leserinnlegg har sammenlignet prosjektet med utbyggingen av Stilla, og konkludert med at vindparken ikke inneholder politisk sprengkraft. Vi er ikke enige i dette. På nasjonalt plan ser vi interesseorganisasjonen Motvind vokse seg stor.

På det lokale plan har vi en sak om tildeling av nye lokasjoner for oppdrett, som i 2017 viste oss at politikerne og innbyggerne i Lebesby tar oppgavene om å verne om naturen, legge til rette for næringslivet, og balansegangen mellom disse ønskene på alvor. Denne saken skapte så mye engasjement, at vi ikke kan se annet enn at vindkraftparken i minst like stor grad inneholder politisk sprengstoff, både nasjonalt og lokalt.

LES OGSÅ: Hvis Lebesby bestemmer – stopp Davvi vindkraft

Lebesby Senterparti har lagt merke til at politikere på nasjonalt og fylkesnivå bruker avstanden fra kommunesenteret i Kjøllefjord til den planlagte vindkraftparken som et argument for at Lebesby kommune selv ikke kan få avgjøre hvordan det omsøkte området skal benyttes. Vi vil minne om at en stor del av innbyggerne i kommunen bor nært opp til det aktuelle området.

Flere er medlemmer i politiske parti, politisk aktive, eller synlige i ordvekslingen, slik at også deres stemme vil være del i debatten. Vi mener at Lebesby kommune har både rettigheten til, og muligheten for å ta en opplyst avgjørelse, hvor vi selv tar hensyn til interessenter som er bosatt i andre kommuner.

LES OGSÅ: Vindkraftutbygging i Finnmark, hvem skal bli hørt?

Lebesby kommune er allerede i dag en av Norges mest velstående kommuner. To vannkraftverk, en vindmøllepark og oppdrettsvirksomhet både til havs og på land sammen med aktive bønder, fiskerier og et variert næringsliv gjør at vi har store inntekter. Samtidig så ser vi folketallet falle, og gjennomsnittsalderen øke.

Vi vet at et nytt vindkraftverk kommer med et potensiale for økte inntekter, men vi ser ingen garanti for at det vil føre til en voksende befolkning. Det peker imot spørsmålet, hvor rik kan Lebesby kommune få lov til å bli, omgitt av kommuner med en annen økonomisk realitet?

LES OGSÅ: Viktig for Lebesby

Vi vet også at et nytt vindkraftverk kommer med mange konsekvenser for miljøet, og vi ser også at presset på reindrifta kan føre til innskrenkinger i lokalbefolkningens bruk av nærområdene. Sist vinters stengning av scooterløyper sitter friskt i minnet på vår befolkning. Kan kroner og ører gjøre opp for tapte friluftsopplevelser?

Vindkraftverket har vidtrekkende og store konsekvenser, og derfor må politisk behandling og planlegging ha en grundighet som gjenspeiler dette. Den politiske behandlingen har ikke kommet i gang, og derfor er det eneste som er sikkert så langt, at Lebesby kommune ikke har sagt ja, eller nei.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags