Finansmagasinet Forbes har fortalt om verdens tredje yngste dollarmilliardær. Han er trønder, og 25-åringen Gustav Magnar Witzøe er hovedaksjonær i SalMars investeringsselskap Kverva. Formuen er 11,4 milliarder kroner. Men Witzøe er bare en av få som er blitt milliardær på svært kort tid, bygd på statens gavmildhet. Nylig opplyste E24 at lakseprinsen ved nyttår kasserte inn 1010 millioner kroner i aksjeutbytte, ca. 2000 gjennomsnittsinntekter i Norge. Unge Witzøe fikk formuen fra faren da regjeringa fjernet arveavgiften i 2013.

 Norge produserer nå 1,3 millioner tonn oppdrettslaks årlig. Selv om produksjonsvolumet har sunket, har inntektene gått opp som følge av høye laksepriser. Dagens Næringsliv kunne i 5. april i fjor fortelle om eventyrlige lønninger for sjefene i Marine Harvest. Konserndirektør Marit Solbergs lønn var 1,201 millioner euro, 11,160 mill. kr i 2016. Lillesøster Erna måtte nøye seg med 1 593 243 kroner, 1/7. Pressen har god grunn til å avsløre eventyrlige lønninger og aksjeinntekter. Klasseforskjeller og urettferdighet vil kunne eksplodere i sosial og politisk oppstand.

  Mens lakselordene og deres medspillere håver inn penger med både snurpenot og trål, er kystfolket redusert til oppgitte tilskuere; fra Rogaland til Finnmark er fjorder og kyststrekninger okkupert, forurenset og ødelagt. Små og store fiskeripolitikere har bitt på agnet om at næringa skaper rikelig med arbeidsplasser. Driftsresultatet for 2016 var 26,7 mrd. kroner. Tallet på ansatte er i underkant av 8000. Hvor mange arbeidsplasser som går tapt som følge av ødelagte fiskefelt, har vi ikke fått svar på. Tromsøforskerne bør gi oss svar.

Per Sandberg har som fiskeriminister vært en førsteklasses representant for oppdrettsnæringa. Ettert hvert som kritikken har bygd seg opp, har han forsøkt å dempe gemyttene ved å snakke om rødt, gult og grønt lys. I Nord-Norge kan oppdretterne kjøre på s.k. "grønne" konsesjoner.

  I juni 2016 ble Havbruksfondet opprettet. Målet er at velvillige kommuner skal få "noe igjen for jobben de gjør for å legge til rette for oppdrettsnæringen" i følge en pressemelding fra Fiskeridirektoratet. 15. desember fjor ble det delt ut 60 millioner kroner til 170 oppdrettskommuner. I Finnmark mottok 11 kommuner og fylkeskommunen 4,6 millioner kroner. SalMar dominerer store areal av Laksefjorden. Men det har vært umulig å få svar på omsetning og resultat for konsesjonene i Lebesby. Med utgangspunkt i biomassen kan omsetninga for 2017 ligge et sted mellom 500 og 1000 millioner kroner. Daglig leder Ørjan Jensen i SalMar Nord har ikke villet gi opp tallene. Lebesby kommune fikk i fjor 278 370 kroner fra Havbruksfondet, kanskje en halv promille av omsetninga.

Måsøy er en annen fiskerikommune i Finnmark som fortjener oppmerksomhet. Kommunen har fostret anerkjente fiskere og organisasjonsfolk som Johannes Olsen (1895-1974), stortingsmann for Ap fra 1945 til 1965 og formann i Norges Fiskarlag 1951-1955. Sønnen Trygve Olsen (1921-1974) var fiskebåtreder og politiker. I 1972 brøt han med Ap på grunn av EF-politikken og gikk inn i Sp. Han var fiskeriminister i Korvald-regjeringa 1972-1973. Edgar Ingebrigtsen (1937-2001) var SV-politiker og ledet Norges Råfisklag 1989-2001. 

  Måsøy kommune har i dag ca. 100 fiskere av en befolkning på vel 1200. Kommunen har hatt flere hundre fiskebåter, men tallet har sunket kraftig, fra 212 i 1993 til 67 i 2013. Bladet Norsk Fiskerinæring 1/2018 opplyser at det ble landet fisk for 130 millioner kroner i 2017. Fiskeindustrien omsatte for nesten 600 millioner kroner. Fire oppdrettslokaliteter produserte laks til en salgsverdi av 6-700 millioner kroner.

"Uten de 78 fiskebåtene og tre oppdrettslokalitetene hadde det meste stoppet opp", skriver bladet og fortsetter: "Uten oppdrettslaksen hadde vi ikke merket særlig forskjell. Denne fisken forsvinner nemlig ut av kommunen med brønnbåter og gir stort sett arbeidsplasser og verdiskaping andre steder enn i Måsøy."

  Kontakter i Måsøy forteller om fiskefjorder som er kraftig forurenset og svekket som livsgrunnlag for fiskerne. Det er to selskap som driver på i kommunen. Bladet skriver resignert: "Det eneste sporet av denne aktiviteten på land finner vi i Snefjord, der NSR (Norway Royal Salmon) Finnmark har en liten landsstasjon." 25-30 laksemerder gir NRS og Cermaq gigant- inntekter. Eieren av sistnevnte selskap er Mitsubishi, Tokyo. Selskapene er ikke registrert i Måsøy. Foruresningen fra fekalier (fiskeskit), rømming, mikroplast osv. er en stor økologisk og økonomisk belastning. Havbruksfondets bidrag til Måsøy ble 408 686 kroner i fjor. Renovasjonsavgiften for selskapene var kr. 0,- og samme beløp fikk kommunen inn som forbrukere av de en gang så rike fiskefjordene.

 Julenissen dukket medio desember 2017 opp som Per Sandberg. Han kunne love kommuner, som villig ga oppdrettsselskapene nye areal, det som i Bibelen kalles blod- eller judaspenger (Matt. 27,6). En kan forstå at fortvilte politikere biter på lovnad om enda større julegaver mot å åpne kystareal for oppdrettere som har fått blod på tann. Hvis det nye storfylket blir en realitet, kan en forvente et voldsomt kjør mot fjordkommunene. Først noen inntektstall (1000 kr) om lakseomsetninga i Nord-Norge for selskap som opererer i Finnmark:

Selskap                               Inntekter     Eiere

o Cermaq Norway               3 305 468      Mitsubishi, Japan

o SalMar                              2 757 108      Witzøe, Trondheim

o Grieg Seafood Finnmark   1 268 084       Grieg, Bergen

o Norway Royal Salmon         858 567       Ulike eiere

                                (Kilde: Nordlys 2/9-2017)               

 Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Anders Skonhoft, starter en artikkel i Klassekampen 14. februar slik: "Lakseoppdrett har etter hvert blitt en stor elefant i det norske rommet, med kjempeprofitt til de stadig færre eierne, og tiltakende miljøproblemer.(...)Hvorfor beskattes ikke næringen hardere, og hvorfor er det slik at næringen ikke betaler for skadene den påfører miljøet og villaksen?"

  Skonhoft har god dekning i sine inlegg når han påpeker at tiden er overmoden for at laksenæringen skal betale grunnrente og betale for miljøskadene den påfører andre. Havbruksfondets overføring til Finnmark utenom de to nevnte var til:

o Hammerfest      672 815 kroner

o Alta                   1 083 684

o Hasvik               188 764

o Kvalsund           486 959

o Nordkapp          245 616

o Nesseby            195 172

o Båtsfjord           50 044

o Sør-Varanger     249 386

o Finnmark fylke     615 274

 Skonhoft ser hvordan: "...lakseoppdretterne med sine mange advokater og PR-rådgivere unnlater bevisst å delta i samfunnsdebatten."  I dette spillet trekker kommunene det skitne Svarteper-kortet. Havbruksfondets bidrag til Nordkapp i fjor utgjorde like meget som Witzøe jr. fikk i aksjeavkastning på et par timer.