Lakselva

Vi kan ikke gå løs på private eiendommer for å få bukt med dagens utvikling. Det vil være å starte i helt feil ende, skriver Porsanger Høyres ordførerkandidat.

Vi kan ikke gå løs på private eiendommer for å få bukt med dagens utvikling. Det vil være å starte i helt feil ende, skriver Porsanger Høyres ordførerkandidat. Foto:

Av
DEL

LeserbrevPorsanger Arbeiderpartis Øyvind Lindbäck tar til ordet for at private grunneiere ved Lakselva ikke skal få lov til å selge sin egen grunn. Bekymringen bunner ut i at Lakselva privatiseres og gjøres utilgjengelig for befolkningen.

I det konkrete eksempelet Lindäck trekker fram, dreier det seg om en eiendom som allerede var stengt før salget, og som fortsatt holdes stengt av ny eier. Intet nytt under solen der altså.
Faktum er at de fleste gode fiskeplasser i private hender - er stengt for almenheten.

Høyre er opptatt av lokalbefolkningen skal ha tilgang til fiske i Lakselva, men vi kan ikke gå løs på private eiendommer for å få bukt med dagens utvikling. Det vil være å starte i helt feil ende.

La det være klart, Høyre er for at private skal få lov til å forvalte egen grunn og ha muligheten til å utvikle eiendommen sin dersom de ønsker det innenfor lovlighetens grenser. Dette prinsippet må være likt for alle. Vi kan ikke føre en politikk overfor private grunneiere basert på hva man heter eller hvor man kommer fra.

Et viktigere spørsmål som Porsanger Arbeiderparti haller kanskje burde ha stilt seg – er hvordan fellesskapets grunn forvaltes?
Den desidert største grunneieren i Lakselva i dag er Porsangers egen befolkning gjennom FeFo.

På tross av dette, har ikke lokalbefolkningen noen som helst mulighet til å være med å utforme bestemmelser for fisket i elva. Dette gjøres i dag av grunneierforeninga. En ordning det lenge har vært stor tilslutning for i Porsanger, fra en tid da stort sett alle grunneiere hadde lokal tilhørighet.

Som Arbeiderpartiet poengterer, er det stadig flere private eiendommer som havner i eierskap hos personer boende utenfor Porsanger. Det betyr i praksis at en som bor i f. eks. Danmark eller Bergen er med på å bestemme fiskeregler på fellesskapets grunn, mens innbyggere med tilknytning til elvedalen ikke har samme mulighet.

Misforstå meg rett. Grunneierforeninga forvalter i dag elva på en svært god måte. Samtidig er det mange ressurspersoner i Porsanger med et stort hjerte Lakselva, og som helt klart kunne bidratt positivt gjennom lokalkunnskap og kompetanse.

Kanskje er tiden inne for at befolkningen i større grad får ta aktivt del i forvaltningen av elva – all den tid de er medeiere og representerer den største grunneieren i Lakselvdalen.
Dette vil gi medbestemmelse gjennom lokaldemokrati. Samtidig som det kan bidra til lokal aksept for den forvaltningen som gjøres.

En slik praksis er mer lik den vi ser i andre elver både i vår kommunen og fylket forøvrig. Unntakene er Altaelva og Tanavassdraget som har særegne bestemmelser.

Vi i Høyre ser fram til å videre debatt om saken. Jeg personlig tror ikke det er så fryktelig stor avstand mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Vi må bare finne den rette veien for å sikre lokal medbestemmelse og en fortsatt god forvaltning av Lakselva.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags