«Nussir, et industrieventyr i fare»

Bjørn Bolstad etterlyser mer fakta i debatten om Nussir.

Bjørn Bolstad etterlyser mer fakta i debatten om Nussir.

Av

La naturressursene utnyttes på en kontrollert måte og behold verdiene og utviklingen der verdiene skapes.

DEL

MeningerDa jeg i 1970 ble «headhunted» til Volvos fabrikk for transmisjoner (gearbokser, bakaksler og Volvo pentas utombordsdrev), var det for å delta i prosjekt Total Kvalitetsstyring (TKS) der alle fabrikkene i Volvo i Sverige og inernasjonalt var involvert. Som konsulent hadde Volvo engasjert A.V. Feigenbaum fra GE-systems og jeg kom midt i en spennende utvikling. Denne introduksjonen til styringssystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø har senere preget hele min ingeniørskarriere.

TKS var et system med oppgave å finne fakta om problemer som forårsaket avvik i form av skader, vrak, reparasjoner og reklamasjoner som belastet bedriftens økonomi og renomme. Etter hvert har verden innført ISO 9001, ISO 14000 og ISO 48001. som dekker områdene Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø (QHSE).

I forbindelse med Nussir har jeg forsøkt å holde meg til fakta og ikke synsing.

LES OGSÅ: Tidligere gruve-ansatt: – En katastrofe om Nussir ikke kommer i gang

Jeg får noen få kommentarer på min litt provoserende artikkel om at våre landbaserte forurensende synder gjemmes i fjordene når flomvann skyller med seg de øverste lagene av forurensninger. Tenk ellers på hva DU selv gjør. Gir du tilskudd til den generelle forurensning sammen med det som kommer gjennom sur nedbør eller «dødskyene» fra øst.

Noen tungmetaller er nyttige sporstoffer og viktige for oss.

Mia Chamberlain påstår at avgangen både dumpes og er giftig. Avgangen som her legges blir ikke dumpet vilkårlig. Under lavt trykk legges avgangen på bunnen i et kontrollert begrenset område. Fem ganger tyngre enn vann forblir massen liggende.

LES OGSÅ: Dumping i Repparfjord: En pinlig miljøkatastrofe og mulig Alta-sak

Det påstås å være observert at det finnes rester av kobber, krom og nikkel i avgangen. I sin faste form og konsentrasjon som her finnes, bidrar disse metallene ikke til å forgifte miljøet. Derimot får vi håpe at en del av kobber og krom tas opp i vegetasjon og øvrig liv i havet slik at vi som sluttbrukere i næringskjeden får tilført disse sporstoffene som har stor betydning for vår helse og velferd. (Se på internett på kobber og krom!! Du må ha nok eller få tilført disse i tablettform)

Kobbersulfat i kunstgjødsel, som også antas brukt i landbruket langs Repparfjorden, bidrar med kobber til fjorden og til for som igjen kommer i kjøtt og melk. Slik får vi tilført det viktige sporstoffet kobber til våre organismer.

LES OGSÅ: «En svipptur med snøscooter eller å kjøre moped gjennom Kvalsund forurenser fjorden mer enn den sterile massen fra gruven»

Nikkel har ikke noen dokumentert virkning som sporstoff, men er ikke skadelig. Allergiske reaksjoner når dårlige smykker med mye nikkel kommer i forbindelse med huden.

Andre tungmetaller er giftige. For noen er eksponeringen redusert.

  • Bly i form av blytetraetyl er fjernet fra bensin og vi kjører renere enn tidligere. Blymønje er gått ut som korrosjonsbeskyttelse. Lodde og smøretinn med blyinnhold benyttes under kontrollerte forhold. Krystallglass inneholder bly i en form som ikke avgis ved bruk.
  • Amalgam brukes ikke lengre som tannfyllinger.
  • Kadmium er et giftig tungmetall som inntas frivillig av alle som røyker, og påfører uskyldige passivrøykere dette.

Vedrørende landdeponi.

Anita Svineng nevner dette med landdeponi. Massen er finmalt og problemet der slikt finnes er støvplage, ikke giftig masse. Jeg spør for øvrig om det er noen egnet plass på land der avgangen vil kunne lagres?

For øvrig synes jeg at det er viktig for samfunnet at det finnes arbeidsmuligheter for alle kategorier. Finnmark har i alt for lenge vært lenset for verdier og arbeidskraft.

La naturressursene utnyttes på en kontrollert måte og behold verdiene og utviklingen der verdiene skapes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags