Vassviks mistillit til folkevalgte

Irene Dahl og Trine Noodt, Troms og Finnmark Venstre.

Irene Dahl og Trine Noodt, Troms og Finnmark Venstre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevPå nettavisen iFinnmark.no kunne vi lese at Ragnhild Vassvik (Ap) ikke vil la Sametinget eller Fylkestinget oppnevne medlemmer til FeFo-styret. Kan det være etter en selvransakelsesprosess hun har kommet til at hun ikke lenger har tillit til folkevalgte representanter i sin alminnelighet? Dagens ordning er at Sametinget og Fylkestinget velger tre styremedlemmer hver. Denne ordningen foreslås videreført etter sammenslåingen av Finnmark og Troms. Men Vassvik vil ha et helt nytt valgorgan, og oppgir som begrunnelse «å sikre at styret oppnevnes av representanter bosatt i Finnmark, og at styret fortsatt blir bestående av medlemmer som er bosatt i Finnmark».

Vassviks begrunnelse minner sterkt om politisk kannestøperi. Dagens ordning, som foreslås videreført, er at medlemmene i FeFos styre må være bosatt i Finnmark. Hensynene bak finnmarklovens oppnevningsordning synes å ha gått henne hus forbi; nemlig at fordi organet skal være et grunneierorgan som skal forvalte grunn og ressurser i Finnmark, har departementet sett det som naturlig at loven fastsetter at styremedlemmene skal være bosatt i Finnmark.

Hun synes heller ikke å ha tatt innover seg at at loven også i fremtiden vil gjelde for det samme geografiske området som i dag, noe som vil sikre rettighetene til innbyggerne i Finnmark.

Vi har full tillit til at de folkevalgte organene Sametinget og Troms og Finnmark fylkesting også når det gjelder oppnevning av styremedlemmer til FeFo, vil ivareta lovens vilkår, slik at FeFo også i fremtiden vil forvalte de rike naturressursene på en bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i Finnmark, og særlig for å sikre grunnlaget for samisk kultur. Det er på høy tid å legge den ødeleggende mistenksomheten til side og våge å stole på hverandre. Troms og Finnmark Venstre har full tillit til hverandres motiver for fremtidens fylke. Når det kommer til oppnevning av nye medlemmer til FeFo-styret, kan vi garantere at vi som folkevalgte vil følge de forslag som kommer fra våre tillits- og folkevalgte hjemmehørende i Finnmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags