På fredag 2 nov 2018 avgjøres det hvilken retning KrF tar. Jeg håper Hareide får gjennomslag for samarbeid med venstre-siden og at KrF får til en bedre politikk enn Solberg-regjeringen i dag.

Som med fokus på familier med atskillig hevet barnetrygd. Dagens er på lavmål. Barneveksten i Norge minker og det er mulig den øker ved økt barnetrygd.

Som at tannlegebesøk betales over det offentlige. Det holder med dagens egenandel slik som man gjør ved legebesøk, syns jeg. Mange har store utgifter på dette i dag.

Venstresiden fører en annen klimapolitikk enn hva FrP og H bedriver nå.

Sentraliseringen til Solberg er ikke til det beste for folk. KrF kan stoppe dette sammen med AP og SP. Måtte Finnmark og Buskerud og Østfold og Akershus forbli egne fylker!

KrF bør satse på å få utenriksministeren slik at Norge får en mer offensiv utenrikspolitikk. Norge må gå i bresjen for fred i Jemen! Norge må gjøre mer for fredsavtale i Syria. Norge må jobbe for en verden uten atomvåpen og skape en internasjonal lov mot atomvåpen, slik dagens er mot kjemiske og biologiske våpen. Med dette kan vi hjelpe Hareide med innspill og råd. Blir du utenriksminister, kan jeg hjelpe deg masse. Jeg har hatt med utenrikspolitikk å gjøre i mer enn 40 år. Verdenssamfunnet er ikke så komplisert som man vil ha det til.

Utenom dette må Norge satse på menneskerettigheter verden over. Det var en glede å se deg, Knut Arild, med kona di, Lisa Maria, på NRK Dagsrevyen lørdag. Hun sa at hun ofrer seg for deg og KrF. Lisa Maria har slekt fra Time, Lund og Flekkefjord. Det er fint å se at de røde får god støtte i KrF på Superlørdagen 27.10.18.

Det triste med Rogaland KrF, som jeg er medlem av, er at de valgte bare en rød utsending den 20.10.18 på Fylkesårsmøtet. 2/3 av utsendingene er blå og derfor skulle minst fem av de utsendte herfra vært røde.

5 okt 2018 var jeg på møte i KrF i Stavanger og da følte jeg at flertallet av de som hadde innlegg støttet Hareides plan. Trist at de blå kaprer KrF i Rogaland! Det er ikke i god demokratisk ånd. Om bare mindretallet får komme frem i Rogaland KrF.

 Håper det blir endret innen landsmøtet 2. november 2018. Jeg håper og tror at Hareide blir sittende som leder av KrF og at han få sitt flertall sammen med AP og SP. Sosial-, familie-, miljø- og utenrikspolitikken må bedres betraktelig!