KrF for en bedre eldreomsorg i Hammerfest

De som bygde landet vårt fortjener det beste vi kan gi, og det beste vi kan gi eldre er et mangfold av tjenester å velge mellom, med høy kvalitet og faste ansatte som har tid til omsorg.

De som bygde landet vårt fortjener det beste vi kan gi, og det beste vi kan gi eldre er et mangfold av tjenester å velge mellom, med høy kvalitet og faste ansatte som har tid til omsorg. Foto:

Av
DEL

Leserbrev«Det er ikke alderdommen som tar oss, vi kjeder oss i hjel.» Det ble jeg fortalt av en dame på over 90 år i Kirkeparken. Før jeg fikk mitt tredje barn, pleide jeg på onsdager fra kl. 17–19 å lese «Øyfolk» for en gruppe eldre og demente på Kirkeparken. Det var et frivillig tiltak jeg gjorde alene, og som ga meg minst like mye tilbake som de som hørte på. I pausene snakket vi om gamle dager og om hvordan det var å bli gammel. Kjedsomhet og ensomhet var det de selv fortalte meg at det verste med å bli gammel.

Derfor ønsker KrF å ta tak i dette ved å lansere ideen: «Barn og eldre-samspillet». I Kokelv, i Kvalsund og i Hammerfest, ønsker vi å ta i bruk kommunale skoleklasser og barnehageavdelinger til å delta i aktiviteter med, og opptre for eldre i kommunale institusjoner. Med god ansvarsfordeling blant skoler og barnehager, vil de eldre få besøk av barn hver uke. For det er nettopp kontakt med barn som gir eldre mest glede ifølge undersøkelser. Barn og ungdom på sin side vil lære at det sitter mennesker man ikke ser til daglig, som trenger omsorg, pleie og kjærlighet. Ikke bare mener KrF at dette er et forbilledlig tiltak som vil hjelpe merkbart, det er i tillegg samfunnsøkonomisk minimale kostnader. Over tid vil «Barn og eldre-samspillet» vise seg i mer økt omsorg ovenfor hverandre i samfunnet.

Mangfold = frihet til å velge

Blant det viktigste for KrF er individuell frihet til å bestemme selv over eget liv, og frihet til egne valg. Derfor er mangfold i samfunnet viktig, med mangfold i leverandører av pleie- og omsorgstjenester som vil gagne brukerne av disse og deres pårørende. Private og ideelle aktører tilfører nye tanker, ny teknologi og ofte økt kvalitet i omsorgstjenester, så følger det offentlige etter. Vi ser hvilken viktig rolle mangfold av slike tjenester spiller for folks individuelle valgfrihet ellers i landet, uten at det koster kommunen noe mer. Dette er en vinn-vinn situasjon som KrF ønsker å tilrettelegge for.

Verdighet = nok boliger og nok tid

Målet vårt er verdighet og god nok omsorg for eldre og pleietrengende. Enerom og kunne bo med sin ektefelle er nødvendig for å oppnå akkurat det. Med presset som kommer fra eldrebølgen til 2030, en dobling av omsorgstrengende, fra 500 i dag til 1000 om ti år. Så må vi gjøre kommunen klar for dette. Flere omsorgsboliger må bygges, vi må utdanne flere lokalt til å jobbe i kommunen, og tenke nytt hva gjelder rekruttering. Det er ikke lett å rekruttere til stillinger som har for lite tid til å drive med omsorg, det fører i beste fall til kort ansettelse og i verste fall til sykemelding grunnet arbeidspresset, og leie av kostbare vikarbyrå. En meningsfull arbeidsplass med nok tid til å ta vare på mennesker må vi tilrettelegge for og forvente.

Velferdsteknologi har godt potensial

Velferdsteknologi må tas i bruk i større grad, dog ikke på bekostning av omsorg. Velferdsteknologi må brukes slik at flere kan bo hjemme lenger, føle seg tryggere og få til flere ting selv. Det er en kjent at jo lenger nord i landet, jo lenger henger kommunene etter med slikt. KrF vil legge vekt på at Hammerfest kommune skal være tidlig ute med å prøve ut nye løsninger på dette feltet.

Dagligdagse gjøremål gir økt trivsel

På institusjoner må eldre få mulighet til å delta i meningsfulle og dagligdagse oppgaver. Matlaging, rengjøring og oppgaver de får til å gjøre selv vil gi opplevelse av mestring og velvære. Et måltid er ikke bare mat, og god mat må vi forvente at de som bygget landet vårt skal få kose seg med. Det må være tid til slik kos og større individuell tilrettelegging, ellers oppleves ikke alderdommen som at man har frihet til å leve etter egen klokke og egne behov.

Hørselshemmede er den største folkesykdommen i landet, som øker med alderen og leder til passivitet og redusert livskvalitet. Det er mange konkrete grep å ta for å bekjempe dette, og Foreningen for Hørselshemmede har gitt KrF konkrete forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for denne folkesykdommen.

Dette gir et bilde av hva en stemme til KrF vil gjøre for eldreomsorgen, med mer mangfoldig, gi større valgfrihet og bedre livskvalitet til brukerne av pleie og omsorgstjenester. Rett og slett et varmere samfunn som inkluderer barn og ungdom med en viktig rolle i eldreomsorgen, veiledet av lokalt og fornøyde ansatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags