Kontraktsproblemet løst: Alta-Hammerfest-båten kan kuttes!

Et enkelt regnestykke viser at Alta-Hammerfestbåten kan kuttes, slik at 16 samfunn med fastboende, med arbeidsplasser og med mange turister, får overleve.

Et enkelt regnestykke viser at Alta-Hammerfestbåten kan kuttes, slik at 16 samfunn med fastboende, med arbeidsplasser og med mange turister, får overleve. Foto:

Av
DEL

LeserbrevBåtrutekontrakten kan endres opp til 15 % av total verdi. Netto. Dvs at minus og pluss gir samlet null endring. Med de pluss-endringer som allerede er gjort, kan Alta-Hammerfestbåten kuttes helt. Slik at 16 samfunn kan beholde livsnerven. Årøya-ferga kan også fortsette å gå. Dette mulighetsrommet i båtrute-kontraktene er det få byråkrater eller politikere som har snakket om. Hvorfor ikke? Samlet kutt blir økonomisk bedre enn Fylkesrådets nå-forslag.

Hvis noen mener regnestykket er feil, får de komme med dokumentert begrunnelse. Hittil har vi bare hørt påstander.

Det ene kuttet, av Alta-Hammerfestbåten, blir nok for å fikse Troms og Finnmark fylkeskommunes innsparingsmål på hurtigbåtbåt. Det trengs ingen ekstra driftspenger: Det går minst fire daglige rutebusser mellom byene allerede, i tillegg til fly. Bussene må stokkes litt i forhold til flytider og åpningstider, men kollektivtilbudet blir mer enn godt nok. De fleste tar uansett egen bil.

Miljø: Supergevinst

Ved å kutte båtruta som går parallelt med E6 og riksvei 94, blir det også miljømessig supergevinst: 15 000 kg mindre NOX per år. Og mye mindre CO₂.

Det store hurtigbåtanbudet ble utlyst som flere båt-pakker. Dersom man må se hver båt-pakke for seg, kan vi gjøre det: «Hurtigbåtpakke 2» inneholder fire båtruter: Alta-Hammerfest-båten (VargsundXpressen), SørøysundXpressen, MåsøyXpressen og LangfjordXpressen. Dersom Alta-Hammerfestbåten utgjør 22 % av kontrakten, slik noen sier, kan vi ta utgangspunkt i det.

Fylkesadministrasjonen har nektet å gi ut konkrete tall om kostnader. Derfor er regnestykket her basert på stipuleringer, samt fylkeskommunens saksdokumenter.

5,8 mill. pluss-endringer

Kontraktens innhold har økt siden starten 01.01.2016. Det var mye protester og krav om endringer i begynnelsen. Ikke alle disse endringene ble vedtatt med et saksdokument av fylkestinget. Noen store pluss-endringer er i dokumentene: 2016; sette inn stor nok båt, Hornøy, i Sørøysund, 3,2 mill. per år. 2019; Lopparuta ble «snudd», anslag ca. 2,6 mill. per år. Dvs totalt 5,8 mill. pluss-endringer.

Om Alta-Hammerfestbåten koster 13 mill. å drifte, blir båt-pakke 2s totale verdi ca. 59 mill. Opprinnelig sum som kan endres: 8,85 mill. Legg på pluss-endringene, ny sum som kan endres: 14,68 mill.

Om Alta-Hammerfestbåten koster 15 mill., blir kontraktsverdi ca. 68 mill. Opprinnelig kunne 10,2 mill. endres. Pluss-endringene gir til sammen 16 mill. som kan endres.

Er stipuleringene feil? Hvis det «mangler» noen kroner i kontraktsverdi for å gjennomføre kuttet av VargsundXpressen, så husk på de lørdagsavgangene i mai og september som SørøysundXpressen mistet fra 01.01.2016, da Alta-Hammerfestbåten ble satt i rute. Pluss på disse! Det samlede kutt vil uansett gi bedre økonomi enn de kuttene som fylkesrådet foreslår.

Årøya-fergen kan spares

Å kutte livsnerven, legge 16 samfunn døde, skulle spare 7 mill. Å oppheve tidligere vedtak om «fergetakst for alle» skulle spare 1 mill. Nå kan vi droppe disse kuttene.

Nå kan vi også kan gi rom til å beholde noe på en annen kontrakt: Det gode, gamle fergesambandet til Årøya. Folk på Årøya vil ha det som de vet fungerer! De har opplevd nok driftsforstyrrelser og økonomiske tap på grunn av fergeomleggingen siden 01.01.2016. Nå bør de få slippe mer usikkerhet.

Når vi kutter Alta-Hammerfestbåten og lar Årøya få beholde ferga, vil dette likevel gi en ekstra besparelse på 2,4 – 4,4 millioner kroner per år for Troms og Finnmark fylkeskommune i forhold til Fylkesrådets forslag.

Dette vil vel alle, også Fylkesrådet og Fylkestingets medlemmer, sette pris på?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags