Gå til sidens hovedinnhold

Fangst av kongekrabbe bør fredes i perioden mars til og med juni.

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Merkevareforeningen Varanger ser med bekymring på ressursødeleggelsene kongekrabbefisket medfører i den perioden krabben skifter skall. Vi oppfordrer myndighetene til å frede fisket i perioden mars til og med juni.

Kongekrabben skifter skall i februar-mars. Etter skallskifte er muskelmassen bløt og krabben er ikke egnet for konsum.

Det tar vanligvis fire til seks måneder for kongekrabben å bygge opp muskelmassen etter skallskifte. I denne perioden er krabben sårbar.

I de siste årene har fisket etter kongekrabbe i skallskifteperioden økt.

Det aller meste av disse fangstene må fiskerne sortere ut på grunn av for lav kjøttfylde. Utsortering om bord kan føre til skader ved at leggene knekker, eller rives av. Andel kongekrabber som mangler en eller flere legger synes å være økende som følge av fiske i skallskifteperioden.

Kvote for skadet krabbe er 10 %, og med et økende antall krabber som mangler en eller flere legger betyr det mer arbeid med utsortering, og mindre og mindre effektivt fiske.

På land er det en utfordring for kjøperne å avdekke lav kjøttfylde. Det skjer ikke før krabben er i produksjon og en står dermed i fare for å ha kjøpt et dyrt råstoff som man igjen må selge billig. Ved salg av levende kongekrabbe er det kundene som avdekker lav kjøttfylde eller at krabben er død før den kommer fram.

Krabbe med lav kjøttfylde fører til dårlig renomme for norsk kongekrabbe.

Antatt større dødelighet på grunn av skader og stress fordi kongekrabben nylig har skiftet skall er uakseptabelt sett fra ett dyrevernshensyn, og en ressursødsling av et svært eksklusivt råstoff. Havforskningsinstituttet fraråder også fiske etter kongekrabbe i skallskifteperioden.

USA og Russland starter ikke fangsten av kongekrabbe før den har fått god kjøttfylde, det vil si i september/oktober.

Norge er det eneste land som tillater fangst av kongekrabbe i den perioden der kongekrabben er mest sårbar. Av hensyn til ressursforvaltning og dyrevern oppfordrer vi myndighetene til å innføre fredning i denne perioden.

 

Kommentarer til denne saken