Regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fiskeridirektoratets syn om at også fartøy fra Vest-Finnmark bør få adgang til å fangste kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26*Ø er blitt kraftig kritisert i media. Øst-Finnmark regionråd og formannskapet i Porsanger kommune er blant dem som har uttalt seg og som er sterkt imot å innlemme fiskere fra Vest-Finnmark. Jeg syns det er svært beklagelig at ikke ulempene med å forfordele enkelte fiskere i Finnmark kommer tydeligere frem.

De forskjellige driftsmulighetene for fartøyeiere fra Vest-Finnmark og Øst-Finnmark har ført til en uheldig situasjon ved at fartøyeiere flytter fra Vest til Øst-Finnmark for å forbedre driftsgrunnlaget.

Hvem kunne ane at krabbefiske skulle bli et så lukrativt fiske med eventyrlige priser der en hel kvote de siste årene har utgjort mellom 500 – 700 000 kr. Da er det ikke lenger et tillegg til det ordinære fisket, som det var ment som, men er blitt hoved- inntekten for mange fiskere i Øst-Finnmark.

De fleste av oss husker det oppnevnte Samerettsutvalget, ledet av høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, der eiendomsretten til land og vann i Finnmark, skulle utredes. Det ble arrangert folkemøter der temaet ble debattert. Jeg husker folkemøtet i Kokelv der blant annet fiskerettighetene i fylket ble diskutert. Det var fiskere fra både Kvalsund og Porsanger kommune tilstede, og èn ting var alle skjønt enige om; fiskerettigheter og kvoter måtte ikke fordeles på grunnlag av etnisitet, men være en lik rettighet for alle bosatt i Finnmark, det være seg same, kven eller nordmann. Hvor er enhetstanken/solidariteten nå?

Forutsetningen for å få adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert området er at den er til plage i det ordinære fisket med garn- og linebruk. Dette er noe Fiskeridirektoratet har fått mange innspill om at er tilfellet også i Vest-Finnmark. I den senere tid har man sett at store deler av fiskefeltene i Vest-Finnmark er okkupert av store mengder kongekrabbeteiner i utøvelse av utrydningsfiske av kongekrabben. Det har til tider vært lagt beslag på så store arealer at en har fått vanskeligheter med å utøve tradisjonelt fiske. De senere årene er det fisket store mengder kongekrabbe på tradisjonelle garn- og line-fjorder, på Sørøya, Repparfjorden og Revsbotten. Hva mer skal da til for at fartøy fra Vest-Finnmark bør få adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område?

Jeg er glad for at kommunestyret i Kvalsund enstemmig gikk inn for at fartøy fra Vest-Finnmark bør få adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område. Kommunestyret sa også i sitt høringsforslag at omsetningskravet bør ligge på dagens nivå, det vil si kr. 100 000,-. Ved å øke omsetningskravet til kr. 200 000,- for hel kvote, vil den minste flåten ha problemer med å oppfylle kravet for deltakelse i kongekrabbefisket. Fiskeridirektoratets forslag til kvote i åpen gruppe i 2018, kan i verste fall utelukke fartøy under 10 m.

Ringvirkningene for de av fartøy, fiskere og fiskekjøpere som er en del av det kvoteregulerte kongekrabbe-området er enormt positive. Ikke minst har det hatt en stor effekt for rekruttering og kjøp av fiskefartøy for ungdom. Sammen med økt rekruttering og vekst i fiskenæringen lokalt, har dette bidratt til en positiv utvikling i mindre kyst-og fjordstrøk i Øst-Finnmark på mange måter. Nå er det på tide at fiskere i Vest-Finnmark også får tilgang til dette. Det vil gi svært positive bidrag til resten av kommunene i Vest-Finnmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags