Det er langt fra periferi til sentrum, også i Den norske kirke. Byråkratiet vokser i Kirkens hus i Oslo, og de lokale menighetene rundt i landet lurer på hva de kirkelige byråkratene i hovedstaden egentlig driver på med. For menighetsarbeid i lokalmiljøet er selve bærebjelken i Den norske kirke. Og det må tenkes nytt og utradisjonelt om rådenes arbeid, hva det vil si å være kirke lokalt. Det gjør bl.a. Sør-Varanger menighet som nå håper at kirken sentralt kan komme på banen for å hjelpe den spionsiktede Frode Berg som sitter fengslet i Moskva.

I Kirkens hus holder Mellomkirkelig råd til. Rådet skal samordne og fremme kontakten mellom Den norske kirke og utenlandske kirker, og ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organisasjonene. Med de forbindelser rådet har burde det være mulig å komme i kontakt med den russisk-ortodokse kirke. Kirken har makt og innflytelse og kan hvis den vil ta opp saken med myndighetene. Nå kjenner jeg ikke til hva Mellomkirkelig råd har gjort i saken, men jeg har inntrykk av at rådet som andre sentrale kirkelige organer, ikke er særlig opptatt av menighetene. Det ønsket ikke å kommentere saken da VG tok kontakt. Jeg har inntrykk av jo lenger du kommer fra Oslo, jo mindre er kontakten.

Tiden er overmoden for en sentralkirke med nærhet til grasrota, som åpner opp for dialog og lytter til det som rører seg i menighetene utenfor.