Gå til sidens hovedinnhold

«Uenigheten ligger i Bibelsynet»

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommentar til Knut Sand Bakken sitt leserbrev.

Først vil si at det er veldig spennende å se en slik samtale om kirkesituasjonen, likekjønnet ekteskap og bibelsyn i Finnmarkens debattsider!

Jeg tenkte å kommentere litt i diskusjonen rundt likekjønnet vigsel i kirken, jeg er nok ikke enig med verken Biskop Øygard eller Bakken. Det er etter mitt syn umulig å leve i uenighet når det gjelder dette! Man kan ikke gå på kompromiss med Guds bud og Hans vilje. Bibelen er klar og tydelig i sin tale om likekjønnet samliv. Spørsmålet er om vi vil følge Guds bud eller mennesker bud.

Men vi kommer inn på det som er bakgrunnen på våre meningsforskjeller: Bibelsyn! Hvordan type bok er Bibelen, hvordan den skal tolkes og forstås.

Et avsnitt fikk jeg lyst til å kommentere på i leserbrevet til Bakken, avsnittet går på Bibelsyn.

Han skriver: «Vi kan si at Bibelen er den krybbe Jesus ble lagt i. Det er derfor mye uvesentlig stoff i Bibelen. Alle tekster må tolkes for å finne den opprinnelige betydningen. Og de må nytolkes slik at vi kan finne ut hva de betyr i dagens samfunn.»

Jeg reiser litt rundt og forkynner fra Bibelen, og for meg å høre en prest si at det er mye uvesentlig stoff i Bibelen, er uvirkelig. Jeg har den forståelsen at hver bok, kapittel, vers, ord og bokstav står i Bibelen for en grunn. Det finnes ikke noe uvesentlig stoff i Guds ufeilbare ord!

Her er noen ord fra Bibelen som blir viktige for det Bibelsynet jeg har: «Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, overbevisning, veiledning og til opplæring i rettferdighet,» 2.Tim 3,15-16.

Dette er vers skrevet om hvordan Timoteus helt fra han var barn fikk opplæring i det som står skrevet i Bibelen! «Skriften» som blir nevnt i verset er bøkene i Gamle Testamentet(GT), men jeg tenker det finnes god bakgrunn for å si det samme om bøkene i Nye Testamentet. Altså er Bibelen innblåst av Gud, eller inspirert av Gud som noen oversettelser bruker. Det forteller meg at selv om Bibelen er skrevet av mennesker med feil og mangler, så er hvert ord i Bibelen der fordi Gud vil det! Han var tilstede med Sin Ånd da Hans Ord ble nedskrevet. Ja, Jesus har opphevet en del av lovene og reglene vi møter i GT men det betyr ikke at de er uvesentlige!

Det er noen spørsmål jeg sitter igjen med etter å ha lest Bakken sitt innlegg:

Mener Bakken at Gud har forandret mening eller at det er skrevet feil i Bibelen? Når Gud kom med sine bud i forhold til likekjønnet samliv, mente Han det ikke?

De mennesker som fulgte Guds forbud mot likekjønnet samliv opp gjennom årene, hadde de feil? Mennesker som Moses, David, Jesaja, Peter, Paulus og mange flere, hadde de feil?

Jeg tenkte på et vers:«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid»Hebr 13,8. Verset viser oss at Jesus ikke forandrer seg, Han forandrer heller ikke mening. Jesus som er del av den Hellige Treenige Gud var også med og inspirerte Bibelen til den boken den er idag. Han forandrer ikke mening, Han er den samme idag.

Bibelen er den samme, Gud har ikke skiftet mening. Gud har aldri velsignet noe Han kaller synd, og uansett hvor mye man prøver å velsigne likekjønnet samliv vil aldri Hans velsignelse komme over de som bevisst går i mot Hans Ord.

Kommentarer til denne saken