Gå til sidens hovedinnhold

Hvem har rett til å bestemme hvordan bibelen skal tolkes?

Artikkelen er over 5 år gammel

«Mine brødre! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk.» (Jak 2:1)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorvidt det er trosfrihet å nekte en kvinnelig prest å holde gudstjeneste kan diskuteres. Det er greit at det ikke er tillatt ifølge bibelen, men den bygger på et tankesett og et samfunn som eksisterte for nesten 2000 år siden. Når samemisjonen går ut og begrunner sin forkastelse av den norske kirkes lover og regler på bakgrunn av en fundamentalistisk tolkning av bibelen burde samemisjonen tenke seg om hvorvidt de ønsker å være en del av Den norske kirke. I tillegg burde de tenke seg om i forbindelse med hvorvidt de ønsker å betegne seg som kristne ettersom bibelen klart sier at samfunnet forandres og vi må forandre oss med det. «Når prestedømmet forandres, betyr det nødvendigvis at loven også forandres.» (Hebr 7:12)

Roald Gundersen som er daglig leder i Norges samemisjon hevder at «Man har forlatt bibelens grunnlag.» Det er etter min mening på rett plass, trosfrihet er ikke det samme som ekskludering «Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du så er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som gjør slikt» (Rom 2:1-2). Med det i tankene kan det være viktig å reflektere over flere ting som står i den bibelen samemisjonen holder så kjært. Hvis dere først skal tolke ting fundamentalistisk må dere tolke ALT fundamentalistisk og ikke kun de tingene som passer dere der og da. «I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig!» (Rom 12:3)

Jeg lurer derfor på hvordan samemisjonen forholder seg til andre ting som det nye testamentet er motstander av, får de som praktiserer noe av dette lov til å møte i gudstjenesten? Vegetarianere (Rom 14:2), folk som baker med hjelp av surdeig (1 kor 5:7), Kvinner som har på seg smykker og dyre klær (1 tim 2:9)?

Disse dilemmaene kan dere naturligvis klare å løse, dere kan jo bare forvise dem på stedet, men i indre Finnmark er det ofte kaldt. Det står at menn ikke skal dekke hode, hvordan stiller samemisjonen seg til at menn som bruker lue ikke kan være en del av din bevegelse, og bruker du aldri noe på hode selv? (1 kor: 11:7)

Bemerk også at jeg her ikke har tatt for meg de vanligste alternativene som dere ifølge deg selv blir «mobbet» for. Jeg regner derfor med at dere allerede har løst problemet slik at ingen som er tilknyttet din menighet har barn utenfor ekteskapet og at ingen lever i samboerskap uten å være gift

Elisabeth Lier Haugseth som er leder for lov og rett hos Likestillings- og diskrimineringsombudet hevder at «Hvis et trossamfunn har en lære som sier at kvinner ikke kan være prest, så vil det falle innunder unntaksbestemmelsen». Jeg lurer på med hvilken rett hun kan si det? Diskriminering på vegne av kjønn er ulovlig i Norge og religion burde ikke på noen som helst måte være hevet over loven. Den loven eksisterer ikke engang i bibelen og hvor det kort og greit står at man ikke skal gjøre forskjell på folk. «Men gjør dere forskjell på folk, synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle» (Jak 2:9-10).

Kommentarer til denne saken