Hvorfor skal vi som samfunn gi skattepenger til diskriminering av seksuell legning? Du og jeg er sikkert enige i at det å diskriminere noen på grunn av deres seksuelle legning, er forkastelig. Hvem noen vil elske – og bli elsket av, skal ikke påvirke hvordan de behandles i livet. Vi vet alle at det fortsatt skjer i store deler av verden.

Spesielt den verden der religiøs overbevisning brukes som lovparagraf og dommer.

Så hvorfor tillater vi da at dette skjer i vår del av verden?

Vi lever i den del av verden der flere og flere stiller spørsmål ved hvor realistisk den religiøse forklaringen på livet egentlig er.

Jeg mener, en slange som snakker. Høres det rimelig ut?

Jeg er helt klart for religionsfriheten, det er en del av de demokratiske frihetene og skal vernes. Men samtidig kan jeg ikke la være å stille spørsmål over hvorfor vi skal tillate at trossamfunnene diskriminerer folk på grunn av sin seksuelle legning.

Og enda verre, hvorfor skal denne diskrimineringen være statsfinansiert av våre skattepenger. Vi betaler altså skattepenger for at noen skal kunne diskriminere folk. Et lovbrudd.

Paradoks?

Nå sist så vi det i Kautokeino menighet der sognepresten nekter å gifte homofile par. Menighetsrådet i Kautokeino har også stengt kirken for homofile vigsler.

Hvorfor tillater vi dette? Hvorfor kutter vi ikke de skattepengene som betaler for denne systematiske diskrimineringen.

Vi som samfunn må slutte å ta på silkevottene når slikt skjer.

I over 40 år har vi som samfunn tillatt kirken å diskutere dette spørsmålet opp og i mente, når kirken til slutt sa ja og laget en liturgi for likekjønnede vigsler (en kan spørre seg hvorfor de ikke bare kan bruke en for alle), så kan vi ikke sitte å se på når en menighet nekter å følge loven.

Å når det er snakk om loven: Der er det visst også en jobb å gjøre.

I diskrimineringsloven finnes det nemlig et unntak.

Ifølge paragrafen om «lovlig forskjellsbehandling»?! Står det nemlig nedfelt at trossamfunn har rett til å diskriminere noen på grunn av seksuell legning. Hvis det er begrunnet med trossamfunnets religiøse lære …… HÆ?

Ja, du leste riktig.

Så spørsmålet er om regjeringen endrer denne paragrafen, og kutter pengene til de menigheter som fortsatt diskriminerer folk på grunn av seksuell legning. Ellers blir det vanskelig å snakke om det åpne og inkluderende Norge, fast med statsstøttet diskriminering.

Men det spørs vel om ikke samarbeidet med KrF da sprekker?

Kilder: https://snl.no/Diskrimineringsloven_om_seksuell_orientering
https://www.nrk.no/finnmark/kommunens-eneste-prest-nekter-a-vigsle-homofile-1.13354020