Ja til Troms og Finnmark

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeid, livskvalitet og helse for alle.

DEL

LeserbrevLeser vi kommunebarometeret fra Kommunal Rapport som nå kom ut så kommer Finnmark dårligst ut i hele landet. Troms hakk i hel. Se link nederst.

10 av 19 kommuner i Finnmark har hatt en tilbakegang, og 13 av kommunene ligger under 400-streken. 

Vi har 422 kommuner i Norge. Nederst kom Båtsfjord på plass 422. Best av kommunene i Troms og Finnmark er Skånland i Troms på plass 185. 

Om vi sjekker ut BUFOR sin oversikt over barnefattigdom så har enda journalister en stor og gravende jobb å gjøre, men at det ikke skulle være en ganske så stor sammenheng mellom kommunebarometeret og BUFOR - ja det tviler jeg på. Se link nederst.

Sammenligner man kommunebarometeret for Førde (som kom best ut) og Kautokeino (på 344 plass) så ser man at dette akkurat sammenfaller.

Barnefattigdommen i Oslo er trist lesning og Kautokeino like så. Barn i husholdninger uten yrkestilknyttede personer i Oslo ligger på 12.1% og 15 609 barn. Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Kautokeino ligger på 22.2% og 123 barn.

Og så har vi ordføreren i Kautokeino som for ikke lenge siden sa at de ikke klarte å håndheve sosialtjenesteloven med en barnefattigdom på 30%. Her er man overlatt til å anke til Finnmark Fylkeskommune eller søke fri rettshjelp der. Det blir vel det samme som å klage til kongen. Sinne, frustrasjon, hat og selvhat bygger seg opp - som er det samme som vold.

Det vil være merkelig om ikke alle voldtektsanmeldelser i Finnmark henger sammen med alle de sosiale problemene de har. Slik sammenhengen er i Oslo med vold og fattigdom. 

Det er bare regjeringa og politiet som ikke forstår at fattigdom og arbeidsledighet skaper styggedom. Når omtanken blomstrer i et menneske så er det ikke vold.

Hva med ufaglærte i skolen i Finnmark og Troms? Hva med arbeid, livskvalitet og helse? Hva med ensomhet og isolasjon?

Fungerer Finnmark Fylkeskommune som den skal, eller trengs det alvorlige forbedringer? Slik det trengs alvorlige forbedringer innad i Troms Fylkeskommune. Tranøy, Kåfjord og Skjervøy kommune i Troms ligger under 400-streken. 

Troms og Finnmark har alvorlige problemer.

Er det ikke en mulighet nå for Troms og Finnmark til å heve standarden og skjerpe og håndheve lovverket - blant annet sosialtjenesteloven og NAV-loven? Og straffe de som bryter disse viktige lovene!

Kan ikke Troms og Finnmark ha som mål - sammen - om å komme øverst på Kommunal rapport sitt kommunebarometer? Å bli den ledende regionen i landet - et forbilde - der barnefattigdommen er utryddet? Og der hatet og selvhatet reduseres! En region der omtanken blomstrer.

Et hårete mål: Arbeid, livskvalitet og helse for alle.

I hele Finnmark er det ca. 76 000 mennesker og i Troms er det ca. 166 000 mennesker. I Tromsø kommune ca. 74 000. Det er snakk om å skape arbeid og livskvalitet for menneskene i Troms og Finnmark. 

Finnmark beviser at de ikke klarer å bedre tingenes tilstand alene, og det er ingen grunn til å tro at Finnmark vil bli noe bedre alene. Ikke Troms heller.

Det er ingen motivasjon, vilje (en idre iver) eller en platform til at Finnmark eller Troms skal kunne klare en snuoperasjon alene - da hadde de allerede gjort det.

Sammen, om man tar de riktige grep, så kan en ny region fronte arbeid, livskvalitet og helse. Man må sørge for at sosialtjenesteloven og NAV-loven håndheves, og man må sørge for å få faglærte inn i skolen. Det må mer penger inn i skolen og kulturskolen. Og mer penger til idrettslag, svømmehaller etc. Sosiale tilbud for barn, unge og eldre må på agendaen.

https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2018/07/kommunebarometeret-2018-totaltabellen

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags