Er Karasjok-politikerne landets miljøverstinger?

Politikerne foreslår at vannskuter skal tillates. Vi er mange som er sjokkert over slik uansvarlighet, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon.

Politikerne foreslår at vannskuter skal tillates. Vi er mange som er sjokkert over slik uansvarlighet, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon. Foto:

Av

– Vi er mange som er sjokkert over slik uansvarlighet.

DEL

LeserbrevFor de fleste større elver her i landet har kommunene gjort vedtak om forbud for bruk av vannskuter. Tana kommunestyre har nylig med stort flertall vedtatt slikt forbud og i Karasjok skal kommunestyre den 9. mai ta stilling til rådmannens forslag om å forby slik bruk. Men Karasjok politikerne i hovedutvalg og formannskap foreslår ovenfor kommunestyret denne uka at vannskuter skal tillates. Vi er mange som er sjokkert over slik uansvarlighet. Denne regjeringens opphevet forbud mot bruk av vannskuter og reaksjonene var mange. Et samlet fagmiljø advarte mot frislipp. Heldigvis var Stortinget klok nok til å åpne for at kommunene sjøl kunne stoppe slik bruk gjennom å vedta egne forskrifter.

Lokalpolitikerne landet rundt har vært sitt ansvar bevist og med stort flertall vedtatt lokal forskrift som forbyr bruk av vannskuter, ikke minst i innlandskommuner med elver der båt kan benyttes. De har sett at dette ville få store negative konsekvenser for både friluftsliv, fiske og dyre/fugleliv.

Vannskuter- elvebåt og fritidsbruk

Sist sommer var uvanlig varm her i Karasjok i juli var temperaturen i elva oppe i 24 grader og folk strømmet til og hygget seg ved elva og badet.

Vi hadde allerede hatt media fokus på 6 ungdommer som hadde kjørt fra elvemunningen og opp til Karasjok, men plutselig var det 3 vannskutere men unge førere som raste rundt alle de badene på sandstrendene ved kirkestedet og litt lenger opp i elva. Vi har eiendom ved elva på kirkestedet og fulgte dette på nært hold. Hastighetene var skremmende og mange ble svært redde fordi disse farkostene kom svært fort og passerte folk få meters avstand uten å slakke farten. I forbannelse ble politiet kontaktet, uten at vi så at det førte til at disse ble stoppet.

Karasjohka har historisk vært en viktig ferdselsåre hele året. Om sommeren har elvebåten vært benyttet i ualminnelige tider. Påhengsmotor ble tidlig tatt i bruk og ga folk en bedre hverdag. I nyere tid benyttes det motorer opp til 15 hk, og de med vannjet noe mer. Disse brukes i dag primært til fiske og friluftsliv. Farten er normalt maks 2–3 knop. Her på kirkestedet kan vi oppleve søvnløse netter når snøskutere raser på elva om natta på senvinteren, men stillheten senk er seg når elvebåtene blir tatt i bruk. De er knapt hørbare og oppleves ikke som noen plage for noen brukere av vassdraget. De fleste opplever elvebåten som et trivelig element i elva. Den brukes til fiske, for å besøke hverandre, og folk stopper og prater og koker kaffe. Den fører ikke til noen konflikt mellom brukerne av elva og politiet bruker derfor heller ikke tid til overvåke bruken.

En viktig lokal tradisjon er bygging av elvebåter. Gamle håndverkstradisjoner tas vare på, lokale materialer hentes og benyttes til nye båter som kontinuerlig bygges. Noen har inntekter av å bygge og selge båter.

Båtmotoren skaper forurensning, men økende bruk av nye 4 taktere minimerer utslippene og forurensning kan i dag ikke måles. Samtidig må vi erkjenne at det er knyttet usikkerhet til om vannjet kan skade smolt. Det er forhold vi bør undersøke nærmere og handle deretter.

Laksen og dyrelivet er truet og trenger beskyttelse

Tanavassdraget er landets største og viktigste lakseelv og forvaltning av dette vassdraget har stor betydning for å redde villaksen som er redusert med ca. 50 % de siste 25 år. Å gjøre grep for å sikre stammen i denne elva er derfor særs viktig. Føre-var prinsippet må derfor følges.

Vannskuter bruker vannjet og det er omstridt om dette fører til skade på fiskeyngel. Ut fra et føre-var prinsipp bør de derfor forbys inntil vi vet mer om konsekvensene. Et annet forhold er den høye hastigheten som kanskje tilsier at laksen ikke kommer seg unna og dermed skades/drepes.

Det er et yrende dyreliv langs vassdraget, og en rekke fugler hekker her. Det foreligger solid og omfattende forskning og observasjoner som viser at fuglene forsvinner fra områder der det benyttes vannskuter. Norsk Ornitologisk Forening har linker til slik dokumentasjon er svært viktig for dyrelivet ikke minst som hekkeområde. Det foreligger mye kunnskap som viser at Det er et yrende fugleliv langs elva og

Politikere på avveie

Tanavassdraget er vurdert som så viktig av en rekke grunner at Stortinget har vedtatt vern. Det skal sikre lokalbefolkningens tradisjonell bruk. Det er derfor umulig å forstå at de lokale politikerne ikke har tatt dette inn over seg. Noen vil kanskje hevde at bruk vannskuter vil øke bolyst, men i Karasjok er det allerede mer mulighet til å utøve motorsport enn i de aller fleste kommuner i landet. Det har ikke stoppet nedgang i folketallet. Frislipp av vannskuter vil mest sannsynlig føre til redusert bolyst.

Rådmann har lagt frem et solid og ansvarlig saksfremlegg og anbefaler politikerne å forby bruk av vannskuter. Men det ser ikke ut som politikerne vil følge hans forslag. Politikerne i Karasjok gjør en alvorlig feil dersom de i kommunestyret den 9 mai tillater bruk av vannskuter og de vil sitte med et stort ansvar for ulykker som kan lemleste folk. Et eventuelt vedtak vil også bli ettergått.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags