Ka ska vi lev av?

Høyre vil utvikle næringer for å skape et attraktivt og variert næringsliv i Finnmark, skriver Jo Inge Hesjevik.

Høyre vil utvikle næringer for å skape et attraktivt og variert næringsliv i Finnmark, skriver Jo Inge Hesjevik. Foto:

Av

Kanskje ikke av å grave gull med spade og spett.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Senterpartiets fiskeripolitiske talsmann Geir Adelsten Iversen viser i et leserinnlegg til Senterpartiets fremtidsvisjoner for Finnmark.

Der tar han et oppgjør med mineralnæringen, oppdrettsnæringen og deler av fiskeflåten. Tidligere har han tatt for seg olje og gass, grønn energi og havfisketurisme.

Til erstatning for disse arbeidsplassene skal vi få flere fiskere, og i særdeleshet skal vi finne flere tusen nye arbeidsplasser i fiskeindustrien. Før dette skal bli framtidsvisjon til Finnmark tror jeg vi må se på hvor mange av våre unge på videregående skole som ser for seg en framtid i Finnmark for å jobbe i fiskeindustrien. Er vi sikre på at dette er det viktigste tiltaket for at ungdommen blir?

Så er det Sp-politikere sin jobb og presentere egen politikk, der jeg som representant for Høyre bør og skal holde fokus på vår politikk for fiskeri, oppdrett og mineralnæringen. Når jeg må svare ut Senterpartiet på dette innlegget er det fordi faktagrunnlaget han bruker for å angripe mange av våre næringer virker svært tvilsomt.

Første påstand fra Senterpartiet – Kort fortalt; gruvedrift er «døgnfluer»- de nedlegges straks verdensmarkedsprisen dropper

Ved Elkem Tanas anlegg har det vært drift i 47 år. Det investeres og planlegges for nye 50 år. Alta skifer startet i 1905 og driver fortsatt. Stjernøya gruven ble åpnet i 1961 og planlegger for minst 80 år til. Det er ikke bare å vite hva som er Senterpartiets definisjon på «døgnfluer», jeg tviler imidlertid på at alle de ansatte som jobber i disse bedriftene finner dette som et treffende begrep.

Påstand – Lodde og raudåte beskattes hardt

Fakta – «Dersom hele kvoten blir fisket vil det utgjøre ca. 0,1 prosent av raudåtas produksjon i Norskehavet.» Kilde Havforskningsinstituttet. De samme tallene for lodde varier fra 0–10 prosent. Til alt overmål er uttaket av lodde redusert til dette nivået etter at Høyre tok over etter Senterpartiet.

Påstand – Hvordan påvirker oppdrett havmiljøet. Hvorfor er det manglene forskning på oppdrett sin virkning på havmiljø og havets totale produksjon?


Det var for lite forskning på havmiljøet, men det er det gjort noe med. Bare i 2017 styrket denne regjeringen forskning på havmiljøet med ti millioner kroner. Norge er ledende på dette fagområdet.

Påstand: Tråling med snurrevad i fjordene til fjæresteinene der alt sopes med–uavhengig om artene er i gyting eller ikke–eller at de tar årsinntekten fra andre.

Fakta–For det første, fiske med snurrevad er strengt regulert. Så er det heller ikke slik at når en sjark med 2 mann om bord, eller kystbåt med 4-5, som legger om fra garn til snurrevad har som motiv å ta årsinntekten fra andre, dette gjøres for å øke kvalitet og verdien av sin faste kvote.

Høyres politikk er å utvikle alle disse næringene for å skape et attraktivt og variert næringsliv i Finnmark. For når en utformer ny politikk bør det første en tenker på være «ka ska vi lev av?» og ikke finne fram til alt en kan være mot.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags